Image
12.10.2020 / 10:54 Okunma Sayısı: 135

“AİLE HEKİMLERİ SAĞLIK NEFERLERİ NEDEN GÖRMEZDEN GELİNİYOR?”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, Aile Hekimlerinin Pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösterdiklerini, görev tanımlarında bulunmayan iş yüklerini dahi üstlendiklerini ancak esnek çalışma uygulamasına tabi olmadıkları için tükenmişlik yaşadıklarını belirtti.
AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Yaşadığımız pandemi döneminde esnek çalışma uygulamasını tüm kurumlarda uygulanırken sağlık merkezlerinde ve özellikle aile sağlığı merkezlerinde bu uygulama yapılmamıştır. Bu durumda çalışanlar üzerinde artan polikliniklerle birlikte virüs yükü artmış ve birçok aile sağlığı merkezi çalışanları COVID19 hastalığına yakalanmış kimisi de işin yürütümü esnasında yakalandığı bu hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Belediyelerin ve adli makamların uhdesinde olan defin ve adli tabiplik işlemleri aile hekimlerinin 5258 sayılı Yasa’da sayılan asli görevleri olmadığı halde bu görevler de aile hekimlerine verilmiştir. Bu da yetmezmiş gibi vatandaşlarımızdan COVID19 veya başka bir sebeple ölen farkı gözetmeksizin ölü muayeneleri de aile hekimlerince yapılmıştır.
Tüm yüklenen görevlerin yanında aile hekimlerince herhangi bir ek ödeme talebinde bulunulmamışken Sağlık Bakanımız bizzat kendisi, aile hekimlerinin emeğini görmezden gelemeyeceğini beyan ederek ek ödeme taahhüdünde bulunmuştur ancak bu taahhüdünün de arkasında duramamıştır. Aile hekimlerine bu güne kadar hiçbir ek ödeme yapılmamış aksine moral ve motivasyonları bozacak şekilde işlemler tesis edilmiş, cezalar verilmiş, görevlerinden el çektirilmiş, sürekli denetimler ve itibar suikastları yapılmıştır. Pandemide Performans muafiyeti uygulanmamış hatta pandemi nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşın talebi dahi olmayan izlemler neden yapılmadı diye de kimi yerlerde keyfi uygulamalarla aile sağlığı çalışanlarına cezalar verilmiş neticede de ücretleri kesilmiştir.
Tüm yaşanan pandemi süreci bize tekrar göstermiştir ki; sağlık sisteminin 3 basamaklı piramid sistemi ne yazık ki başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bizleri yetiştiren değerli hocalarımız ve bilim kurulu tarafından dahi anlaşılamamıştır. Resmi kurumların kurum içi yazışmalarında kolay kolay görülmeyen yapmazsanız hakkınızda tutanak tutarız, yasal işlem başlatırız gibi bir tarz ve üslup ne yazık ki sadece Aile Hekimliği özelinde hem de bu pandemi sürecinde daha da artmıştır. Personelini tehdit etmek sadece Aile Hekimliğinde özel bir durum halini almıştır” dedi.

paylaş

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR

ZİYARETÇİ SAYISI

207.203 kişidir.