Image
21.01.2021 / 13:12 Okunma Sayısı: 175

“İMAR PLANI İPTAL EDİLMELİDİR”

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi(SYKP) Samandağ İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada revizyon imar planından kaynaklı vatandaşların mağduriyet yaşadığı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada “ 18.11.2019 günü Samandağ Belediyesinde askıya çıkartılan revizyon imar planından kaynaklı vatandaşların mağduriyetleri gelişmiştir. Vatandaşların bu mağduriyetleri ile ilgili itirazları söz konusudur. Revize imar planın hazırlanış biçiminin yanı sıra hazırlanışı sırasında halkın ve meslek odalarının dahil edilmemesi mağduriyetleri artırmaktadır. Bütün Samandağ'ı ilgilendiren bir imar planı revize edilirken; adil, toplumsal ve bilimsel verilerle hareket edilmeli, ilçemizin yüzlerce yıllık tarihi, kültürel ve demografik yapısını değiştirmeden ve halkta yarattığı mağduriyetler giderilerek yapılmalıdır.
Revize edilen imar planının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı bir şekilde düzenlenmesi, ilçemizde oluşabilecek su taşkınlarını önleme noktasında önemli bir yere sahip olan kuru dere yataklarının korunmayarak konut kullanımına açılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı kıyı kenar çizgisini dikkate almak yerine adli yargı kararıyla belirlenen “bilirkişi” marifetiyle oluşturulan ve mahkemelerin dikkate aldığı sözde “kıyı kenar çizgisi” nedeniyle iptal edilen tapuların hukuki durumu ve ilgili parsellerin kazanılmış imar hakları değerlendirmeye alınmaması, meskûn yerleşim alanları ile planlama ilişkisi ve eşik analizleri, sentez çalışmaları ve ulaşım planlamasının düzgün yapılmaması, halkımızın çok kültürlü çok dinli mozaik yapısına aykırı incitici kabul edilemeyecek tasarrufta bulunarak Hristiyan cemaatinin mezarlık olarak kullandıkları alanını yeşil alan /park olarak değiştirilmesi ve vatandaş mülkiyetindeki arazilerin meydan, park vs olarak planlanması nedeni ile şehircilik ilkelerine aykırı olmasından kaynaklı Samandağ'daki halkımızın emeğini, alın terini çalan geleceğini karartan bu imar planı iptal edilip kamu yararı, mağduriyetleri yok etme ilkesi, kültürel ve tarihi dokuların korunması hassasiyetiyle daha şeffaf hakkaniyetli tüm STK, meslek odaları, siyasi partiler ve derneklerin de müdahil edileceği bir şekilde imar planı yeniden çizilmelidir.” ifadelerine yer verildi.

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR

ZİYARETÇİ SAYISI

233.066 kişidir.