01.04.2020 / 15:03 Okunma Sayısı: 1927

Av. Güney Cuma Can

HEM CANINIZI HEM DE MALINIZI KORUYUN

İmar planına iptal davası açma süresi Nisan'da Bitiyor. İmar planına yapılan itirazlara herhangi bir olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmedi. 18 Aralık 2019’da askıdan indirilen imar planına belediye nezdinde itiraz yapıldı. Belediyeye yapılan binlerce başvuruya Bakanlıkça herhangi bir yanıt verilmedi.
60 gün içinde yanıt verilmeyen itirazlar idare hukuku çerçevesinde Red edilmiş sayılır. Kanunda zımni red denilen bu durumdan sonra bir 60 günlük dava açma süresi verilir. İşte bu süre hak düşürücü süredir ve bu süre zarfında dava açmayan dava hakkını kaybetmiş sayılır. Samandağlıları kendi arazilerini, geleceklerini korumaya yürütmenin durdurulması takepli iptal davaları açmaya davet ediyorum. Şu anda açılan dava sayısı üç yüzü geçmiştir.
İmar planında belediye meclis üyelerinin, hatırlı iş adamı ve rant çevrelerinin kendilerine ve ailelerine yaptıkları hukuksuz uygulamalar ibret vericidir. Kurtderesi, Deniz mahallesi arasındaki Gevarsin deresi civarındaki arazilerde park ihdası yapılarak bir meclis üyesinin bahçe önü parkı haline getirilmiştir. Aynı şekilde asfalt yol iptal edilerek milletin bahçesinden geçirilmiştir. Bu hukuksuzluklar ilçe çapında yapılmış olup bu hukuksuzluğa idare mahkemesinde dur denileceğini umuyoruz. Seçtiğimiz siyasilerin bugunlerde bu hukuksuzluklara ses çıkarmalarını bekliyoruz.
İmar Davasında
Belediyelerin planlamış olduğu imar planları, imar uygulamaları için yapılır. İmar planları, taşınmazların çevrelerinin iyileştirilmesi ve organize edilmesi için gereklidir. İmar planlarının birçok çeşidi vardır. Bu çeşitliliğin ayrımı ölçekler ile yapılır. 1/1000, 1/5000, 1/100000 ölçekler şeklinde imar planları bulunmaktadır. İmar planını yapma işlemleri ve onaylanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, büyükşehir belediyesinin ve ilçe belediyelerinin görevleri arasında yer almaktadır. İmar planının onaylanmasının ardından imar planı uygulamaya dökülür. Eğer vatandaşın imar planı ile ilgili şikayetleri ve memnuniyetsizliği varsa askıya çıkmasından sonra 30 gün içerisinde ilgili belediyeye başvurarak itiraz edebilir. İtirazı kabul edilmediğinde ise 60 gün içinde idare mahkemelerine giderek imar davası açması gerekmektedir.
İmar planlarının hukuka aykırı olması durumunda imar davası açılarak aykırılığın ortadan kaldırılması sağlanır. Birçok sebepten imar planı için dava açılabilir ve imar planının iptali sağlanabilir.
İmar planlarının iptaline neden olabilecek maddeler aşağıdaki gibidir:
Eksik inceleme yapılması;
İmar planının turizm mevzuatına aykırı olması
İmar planı yapımında sosyal donatılarda eşdeğer alanın ayrılmaması
İlk kez yapılmış imar planının ya da üzerinde değişiklikler yapılmış olan imar planının üst ölçekte olan planlarla uyumlu olmaması
İmar planını değiştirirken gereken usul kurallarının çiğnenmesi
Eski eser mevzuatına karşı bir aykırılığın olması
Mahkemelerin iptal kararlarına uygun olmaması
Teknik yetersizlikler
Plan müellifinin yeterli olmaması
Yatırım yapacak olan kuruluşun imar planı hakkında görüşlerinin alınmaması
Planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına karşı olması
İmar planı tadilatı yapılırken yapılan değişiklikler sonucunda imar planının bütünlüğünün bozulması
Eşit durumlarda ayrımcılık yapması,
Bazı arazi sahiplerini koruma ve menfaatlendirme amacı gütmesi,Yukarıda saymış olduğumuz sebepler yüzünden imar planı için bir imar davası (imar planı iptal davası) açıldığında imar planı iptal edilebilir. Bu davalar ile sonucu yasalara ve yönetmeliğe aykırı olan imar planları iptal edilebilir ve yeniden düzenlenmesi sağlanabilir.
İmar planlarının iptal nedenlerini kısaca 5 maddede toplayabiliriz.
Bunlar; yetki yönünden hukuka aykırılık, biçim yönünden hukuka aykırılık, neden yönünden hukuka aykırılık, konu yönünden hukuka aykırılık, amaç yönünden hukuka aykırılık şeklindedir.
Bu maddelerden birine dayanarak imar davası açabilirsiniz ve imar planında yanlış gördüğünüz konuların giderilmesini sağlayabilirsiniz. İmar planları hazırlanırken çevrenin nüfus ve yoğunluk bakımından incelenmesi gerekmektedir. İmar planı ile taşınmaza karşı hakkın özüne dokunan bir sınırlama olduğunda imar planı üzerinde değişiklik yapılmalıdır ve şartlar iyice incelendikten sonra imar planı gerektiği şekilde düzenlenmelidir. Hatalı görülen imar planları için açılan imar davası, imar planının uygulanması süresini uzatacaktır. Böyle olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamak için imar planı titizlikle ve konunun uzmanları tarafından hazırlanmalıdır ve uygulamaya dökülmelidir. İyi hazırlanmış bir imar planı ile kısa sürede şehrin o bölgedeki dokusu yenilenecek ve hiçbir olumsuzluk ile karşılaşılmadan imar planının uygulaması da başarılı olacaktır. Plan yapan Bakanlık ya da belediyelerin imar davası ile uğraşmamak için; planları hazırlarken üniversitelerden ve şehircilik uzmanlarından yararlanması, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve planın kamu yararı için olup olmadığına dikkat etmesi gerekmektedir.

paylaş

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR

ZİYARETÇİ SAYISI

241.708 kişidir.