13.06.2019 / 10:08 Okunma Sayısı: 1956

Av. Güney Cuma Can

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ...

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ ALIM SATIMDA VATANDAŞLARIN HUKUKİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR
İkinci el araç satışına dair çıkarılan yönetmelik 30331 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak 2018 'de yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle galericilerin, araç satıcılarının sorumlulukları düzenlenmiş, onlara ekspertiz raporu ve garanti verme yükümlülükleri getirilmiştir. Bu düzenlemeler ile alım satım sözleşmeleri daha sağlıklı, güvenilir olarak yapılmaya başlanmış, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ve davalar da belirgin bir şekilde azalmıştır. Alıcı da satıcı da bilirkişi raporuna dayanarak işlem yaptığı için ticari hayat olağan akışında güvenilir ve hızlı bir şekilde devam etmektedir.
Ekspertiz şirketlerinin raporları nedeniyle sorumlulukları da yeni yönetmelikle düzenlenmiştir.
1. İşletmelerin 2.el motorlu kara taşıtı ticareti yapmaya devam edebilmesi için 1 yıl içerisinde yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek yetki belgesini alması gerekecek.
2. Artık ikinci el araç satışı yapan kurumların fiziki olarak bazı standartları taşıması gerekiyor. Oto galerilerinin bu konuda, yönetmelikte detaylı olarak belirtilen hususlara göre düzenleme yapmaları gerekecek.
3. Galeriler, satışa sundukları araçların üzerinde araca dair bilgilerin olduğu ve detayları yine yönetmelikte açıkça belirtilen kartları görünür şekilde sergilemek zorunda.
4. Araçlar için standartlara uygun olduğu belirlenmiş olan bir kurumdan ekspertiz raporu alıp bunun bir kopyasını alıcıya teslim etmek zorundalar.
5. Galeriler, sekiz yaşının altındaki veya 160bin km altındaki araçlara garanti vermek zorunda olacaklar. Alıcı daha uzun süreli garanti isterse ya da bu yaş ve km üzerindeki araç için garanti talep ederse farklı kapsamlarla garanti sunulabilecek.
6. Galerilerin satışını yaptıkları ikinci el araçlar için ilk üç ay içinde çıkan arızalar konusunda alıcıya ikame araç sağlamaları gerekecek.
7. Bundan sonra öyle her önüne gelen araç satışı yapamayacak. Çünkü yeni yönetmeliğe göre bu konuda eğitim almış, sertifika sahibi personel araç satışı yapabilecek. Yani galeride araba satmak üzere çalışan kişilerin tescillenmiş uzmanlıkları olacak.
13 Şubat 2018 tarih / 30331 sayılı 2.el motorlu kara taşıtı ticareti hakkındaki yönetmelik ile 2.el satışı yapan galeriler için gelen değişiklikler:
Yetki belgesi zorunluluğu geliyor!
2.el motorlu kara taşıtı ticareti artık sadece işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak.
Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlükleri tarafından verilir, yenilenir ve iptal edilir.
Yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Yetki belgesi alabilmek için işletmenin;
Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olması,
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
İşletme içerisinde yetkili kişilerden en az mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması gerekiyor.
İşletmelerin 2.el motorlu kara taşıtı ticareti yapmaya devam edebilmesi için 1 yıl içerisinde yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek yetki belgesini alması gerekiyor.
Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı Olacak!
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor.
Bu belge ile ilgili yönetmelik maddesi, yönetmelik yayın tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek.
İkinci el motorlu kara taşıtı satışına aracılık ve taşıt teslim belgesi
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, satışını yapmak üzere bir araç teslim alırken “Taşıt Teslim Belgesi” düzenleyecek.
Taşıt teslim belgesi, aracın adına tescilli olduğu kişi ile işletme arasında ve her iki tarafta birer nüsha olacak şekilde düzenlenmeli.
Taşıt teslim belgesinde aşağıdaki bilgilerin olması zorunlu:
Tarafların adı ve soyadı veya ticaret unvanı ve işletme adı ile kimlik ve iletişim bilgiler, tarafların tebligat adresleri ve imzaları.
Ruhsat ve kilometre bilgileri
Boyalı ve değişen parça bilgileri
Aracın adına tescilli olduğu kişinin beyanı ile, taşıta ilişkin arıza ve hasar bilgileri ile güvenlik, iç donanım, dış donanım ve multimedya özellikleri gibi diğer bilgiler.
Aracılık hizmeti karşılığında işletmeye ödenecek ücretin tutarı
İkinci el motorlu kara taşıtının işletmede kalacağı süre.
Aracın işletmede kaldığı süre içerisinde oluşan arıza ve sorunlardan işletme sorumlu olacak.
İkinci el motorlu kara taşıtının tanıtımında verilmesi gereken zorunlu bilgiler
Satışa sunulan aracın üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulmalı.
Tanıtım kartında aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
•Marka ve modeli ile model yılı.
•Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası.
•Plaka numarası.
•Yakıt türü.
•Kilometresi.
•Satış fiyatı.
•Boyalı ve değişen parçaları.
•Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı.
•Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin
Av. Güney Cuma Can

paylaş

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR

ZİYARETÇİ SAYISI

128.008 kişidir.