Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi Yönetiminden Atatürk Müze Köşk ve Ankara Palas ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
ADD Genel Merkezi adına Samandağ Şube Başkanı Atiye Sönmez Erdoğdu’nun paylaştığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi.   
“Son yıllarda Cumhuriyet Dönemi eserlerinden Marmara Köşkü, Çubuk Baraj Gazinosu, İller Bankası, Etibank Binası başta olmak üzere tarihi, kültürel, mimari ve manevi değere sahip birçok yapı yıkılmıştır. Bu vahim durum Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bizi uzun süredir ziyarete kapalı olan Atatürk Müze Köşkü ve Ankara Palas'ın akıbeti konusunda kaygılandırmaktadır.  
Cumhurbaşkanlığı Köşkü içerisinde bulunan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 - 1932 yılları arasında yaşadığı, Cumhuriyetimizin ilke ve devrimleri ile ilgili en önemli kararların alındığı toplantılara ev sahipliği yapan ve 1950 yılından itibaren müze olarak hizmet veren “Atatürk Müze Köşkü” adı ile anılan bu mütevazi evin, bitiş süresi bir türlü söylenemeyen restorasyon çalışmaları öne sürülerek yıllardır ziyarete kapalı tutulması endişelerimizi arttırmaktadır.
Aynı durum Ankara Palas için de söz konusudur.
 Ankara Palas; özellikle yurtdışından gelen konukları misafir etmek ve önemli devlet toplantılarında kullanılmak amacıyla 17 Nisan 1928 tarihinde hizmete girdikten sonra ülkemizi ziyaret eden birçok devlet adamını ağırlamıştır. Bunlardan bazıları; İran Şahı Rıza Pehlevi, Afgan Kralı Emanullah Han, Irak Kralı Faysal, Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos, ABD Başkanı Dwight Eisenhower'dır.
Öte yandan, Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımızın büyük fedakârlıklar yaptığını her fırsatta dile getiren Atatürk bir demecinde "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki; bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki; bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" diyerek kadınları her alanda eşit gördüğünü belirtmiştir. Atamız’ ın bu sözünden yola çıkarak Ankara Palas'ın ayrı bir önemi olduğunu söylemek gerekir. Ankara Palas, kadınların sosyal hayatta erkekler ile aynı konumda olduğunun gösterildiği önemli mekanlardan biridir. Atatürk her devrimi sosyal hayatta uygulamıştır. Ankara Palas bu anlamda önemli bir Cumhuriyet eseri olarak tarihe tanıklık etmiş, mimari yapıların sadece fiziksel mekandan ibaret olmadığını manevi değerleri, tarihi ve kültürel birikimleri de gelecek kuşaklara taşıdığını göstermiştir. Unutulmamalıdır ki; devletler ve uluslar, kültürel miras ve değerlerine sahip çıkarak var olurlar. Yine unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kültür devleti olarak kurulmuştur.
Konu ile ilgili olarak Derneğimiz Mart 2022’de Atatürk Müze Köşkü ve Ankara Palas yetkililerine resmi yazılarla başvurarak bilgi istemiştir. Her iki kurum yetkililerinin cevaplarını yazılı olarak iletmek yerine sözlü olarak vermeyi tercih etmeleri üzerine yeniden yazılı yanıt talep edilmiş ve e-posta ile alınmıştır. Atatürk Müze Köşkü yetkilileri, tadilatın 2022 Haziran ayı sonuna doğru biteceğini, Ankara Palas yetkilileri de halen devam ettiğini ve bittiğinde internet sitelerinden duyuracaklarını belirtmişlerdir.
Bu yazılı yanıtlardan 4 ay sonra son durumu yazılı olarak tekrar sormamız üzerine yine tadilatların devam ettiği bildirilmiştir.
Doğrusu, mütevazi bir bağ evi ile günümüz ölçülerinde çok küçük çapta bir otelin restorasyon çalışmalarının yıllarca sürmesinin nedenini anlamak olanaklı olmadığı gibi, Cumhuriyet dönemi mimarisinin önemli örneklerinden Atatürk’ten miras bu iki yapının 5 yıldır tadilat bahanesiyle ziyarete kapalı tutulması da kabul edilemez.  
Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; Atatürk'ün Türk Milleti’ne bıraktığı manevi değeri yüksek her iki Cumhuriyet eserinin tadilatlarının ivedilikle tamamlanıp halkımızın ziyaretine açılmasını bekliyor, ilgilileri sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.”
                   Foto-Haber:Uğur Hüzmeli