Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF ), 'Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin yıl dönümü sebebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde iş bırakacaklarını duyurdu.
AHEF, Kara Günler Ceza Yönetmeliği olarak tanımladığı  'Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile  İş Güvencelarinin Kalmadığını, Özlük Haklarının Gasp Edildiği ifade edildi.
30 Haziran -1 Temmuz’da Tüm Meslektaşlarını, Vatandaşları Ve Sivil Toplum Kuruluşlarını destek vermeye davet ettikleri duyuruda şu ifadelere yer verildi.
“Kara Günler Ceza Yönetmeliğinin Yürürlüğe Girdiği Tarihlerde 2 Gün İş Bırakıyoruz
30 Haziran 2021 Tarihinde, Pandemi Tüm Dünyayı Esir Almışken Ve Tüm Dünyada Sağlık Profesyonellerine Hakları Teslim Edilirken; Ülkemizde Ne Yazık Ki Aile Hekimlerine "Ceza Yönetmeliği" Reva Görülmüştür. İş Güvencemiz Kalmamış, Özlük Haklarımız Gasp Edilmiş,
Konuşmamız Yasaklanmıştır. Bir Yıldır Yönetmeliğin Geri Çekilmesi İçin Verdiğimiz Mücadele Karşılıksız Kalmıştır. Biz Haklarımızı Aramaktan Ve Almaktan Vazgeçmeyeceğiz.
Ceza Yönetmeliğinin Yıl Dönümü Olan 30 Haziran Ve 1 Temmuz Tarihlerinde 2 Gün İş Bırakıyoruz.
30 Haziranda Tüm Meslektaşlarımızı, Vatandaşlarımızı Ve Sivil Toplum Kuruluşlarını Sağlık Bakanlığı Önüne Bekliyoruz
AHEF aile hekimlerinin sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler şu şekilde sıralandı:
Yanlıştan dönülmeli, birinci basamak alanı aşağıdaki önerilerimiz doğrultusunda yeniden düzenleyen adımlar atılmalıdır:
1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerin toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır.
2. Koruyucu sağlık hizmetlerin tüm giderleri kamudan karşılanmalıdır. ASM giderlerinin cari hesaplar kaleminden değil bütçeden karşılanmalıdır. ASM’lerin tümü uygun standartlarda ve donanımda kamu binası olarak yapılmalıdır.
3. Mobil hizmetler için kamu tarafından, uygun mekan temin edilmeli, kamu tarafından araç tahsisi yapılmalıdır.
4. Yaz-boz tahtasına dönüşmüş olan mevzuat sağlık emekçilerin örgütlerinin katılımıyla yeniden düzenlenmelidir.
5. Emekçilerin kadrolu, iş güvenceli istihdamı sağlanmalı, kamu dışı emekçiler kadroya alınmalıdır.
6. Birinci basamak ekibi genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine göre belirlenen sayıda sağlık emekçisi istihdam edilmelidir.
7. Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret uygulaması hayata geçirilmelidir.
8. Birinci basamak sağlık emekçilerin taleplerine yönelik toplu sözleşme hazırlanmalı, tüm sağlık ve sosyal hizmet alanı için yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci basamağa özgün yer verilmelidir.
9. Denetim ve izlemelerin birincil amacı hizmet içi eğitim hedefi olmalıdır.
10. Sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır.
11. Birinci basamak gerektirdiği tüm hizmetleri sunabilecek genişlikte bir ekipten oluşmalı; tüm sağlık emekçileri kadrolu (4a) istihdam edilmeli ve ücretlendirmesi de emekliliğe yansıyacak temel ücretle olmalıdır. Çalışma koşulları ve ücretler toplu sözleşme ile belirlenmelidir.
Söz konusu yönetmeliğin geri çekilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birinci basamakta çalışan sağlık emekçileri olarak defalarca iş bırakmıştık. O günden bu zamana ceza yönetmeliği geri çekilmemiştir. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları istifa etmeye ve birinci basmak sağlık hizmetlerinden çekilmeye başlamıştır. Acil önlem alınmazsa birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülemeyecek hale gelecektir. Sorunlarımızın çözümü için üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan başka çaremiz kalmadığı gibi bizim ve emeğimizin yok sayılmasına dayanacak gücümüz de kalmamıştır.
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı uzunca bir süredir eylem ve etkinlikler örgütlemekteyiz. Ceza yönetmeliğinin kaldırılmasını bir kez daha talep etmek ve bu eylemi daha görünür kılmak için 30 Haziran ve 1 Temmuz 2022 tarihinde tüm Türkiye’de şube/temsilciliklerimiz tarafından yapılacak iş bırakma dahil il/ilçe sağlık müdürlükleri önü başta olmak üzere alanlarda gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklere sağlık emekçilerinin ve halkımızın desteğini bekliyoruz."
Haber:Nezahat Fırıncıoğulları