İlçemizde her ne kadar yetersiz koşullarda da olsa var olan Küçük Sanayi Sitesi ve Kooperatifi üzerinden tartışmalar medya ve sosyal medya üzerinden devam ediyor.
Kamuoyunun gündemi Küçük Sanayi Sitesinden yer almak isteyen esnaf ve Kooperatif başkanı arasında geçen karşılıklı suçlamalarla meşgul ediliyor.
Kooperatifçilik; ruhunda yardımlaşma, dayanışma, iş birliği ve uzlaşma gibi toplumsal yapının sürdürülebilirliğine katkı sağlayan önemli stratejik unsurları barındıran, insanın var olduğu ilk günden bugüne, örgütlü ve bilinçli bir mekanizma olarak sadece ekonomik hayata değil aynı zamanda sosyal ve kültürel hayata da olumlu katkılar sağlayan bir oluşumdur. 
Küçük Sanayi Sitesi uygulamaları esnaf ve sanatkarlarımız ; Plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, Mahalle ve sokakların izbe köşelerinde sıkışıp kalmış, Oldukça dağınık yapıda, her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak dükkan ve atölyelerde, zor şartlarda üretim yapmasının önüne geçmek için ortaya konmuştur. Ağırlıklı olarak yapı kooperatifleri vasıtasıyla uygulamaya konulan küçük sanayi siteleri, daha çok tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yer aldığı, altyapı hizmetleri ile idare binası, çırak okulu, satış dükkanı gibi sosyal kurumlarla donatılmış işyeri topluluklarıdır.
Küçük sanayicilerde, ortak hareket etme, çevresel faktörlerin maliyetini paylaşma gibi katılımcı yönetim biçiminin geliştirilmesi,  küçük sanayi siteleri içerisinde gelişimlerini tamamlayan işletmelerin, büyük işletmelere dönüşmelerini hedeflemektir.
Peki bizde durumlar neden bu şekilde ilerlemiyor, küçük hesaplar peşinde koşmaktan ufukları daralmış bir grup insan gündemi bu konularla bulandırırken asıl olması gerekenden uzaklaştığımızı neden fark edemiyoruz.
Yapılması gereken ilçeye bir an önce esnafların da görüşlerini alarak tüm koşulların zorlandığı ve her yol denenerek sağlıklı günün koşullarına uygun bir sanayi sitesi kazandırmaktan geçiyor. Var olan sanayi sitesi elbette ki şu an önemli bir yer olarak gözükse de günümüz koşullarında ve gelecekte ihtiyaçları karşılayacak bir düzeyde değil.
Bir an önce esnafı taraf olmaya zorlayacak kısır tartışmalardan uzaklaşarak sağlıklı ve her esnafın yer alabileceği kente modern bir görünüm katacak uygun kira koşullarıyla cazibe merkezi olacak bir sanayi sitesi kurulmasıdır.
Foto-Haber:Neslihan Sağaltıcı