Kurtuluş mücadelesine yaptığı önderlikle, halkın yazgısını değiştiren, Türkiye’yi laik, demokratik, bağımsız cumhuriyete kavuşturan Mustafa Kemal Atatürk bugün özlemle anılıyor. 
Saat 09.05’te devrimlerini özümseyen halk, Ata’sına bir kez daha saygısını sunacak.
Büyük kurtarıcı ve cumhuriyet devrimlerinin önderi Atatürk, ölümünün 84. yılında minnet, saygı ve özlemle anılıyor.
Bizler için her 10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetlerine uyup uymadığımızı değerlendirdiğimiz bir gün olmalıdır.                                                            
 Mustafa Kemal Atatürk’ü idrak etmek, onun benimsediği düşünceleri anlamak ve uygulamakla olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu yeni bir döneme geçişin imzasıdır. Ülkenin her karışı yabancılar tarafınca kuşatılmışken özgürlüğüne düşkün halkına liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, halkını esaretten kurtularak bağımsızlığa kavuşmasının yolunu açmıştır.  10 Kasım sadece bir yas günü değildir, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, anlamaktır ve sonrasında gelecek nesillere anlatmak, aktarmaktır.
Foto-Haber:Neslihan Sağaltıcı