Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)Başkanı Canan Güllü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8 Eylül’de Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle cinsel istismar mağduru ve koruyucu aile yanına verilen çocukların açık liseye nakline onay verdiğini belirterek, bu çocukların nakil sırasında bilgilerinin ifşa olmaması için yönetmeliğe “Nakil sebebine ilişkin bilgi, belge ve kayıtların gizli tutulacağı, gizlilik ilkesine aykırı hareket eden ilgililerin TCK’nın ilgili maddeleri gereğince soruşturulup cezalandırılacağı”na ilişkin ibare eklenmesini istedi.

"Maksatlı haberlere yönelik gerekli yasal işlemler başlatılacaktır" "Maksatlı haberlere yönelik gerekli yasal işlemler başlatılacaktır"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişikliği değerlendirdi. Açık liseye geçişine onay verilen öğrencilerle ilgili bazı maddelerin sıkıntılı olduğuna dikkat çeken Güllü, şunları söyledi:

“Bu onay verilen öğrenciler arasında bizi ilgilendiren ve bu maddelerden tedirginliğini bize bildiren ailelerin ilgilendiği 2-3 madde var ki hakikaten sıkıntı yaratabileceğine inandığımız için biz de bu sesi yükseltme kararıyla sesleniyoruz kamuoyuna. TCK’da 102 ile 105’inci maddelerde ki bu maddeler biliyorsunuz cinsel istismar suçunu kapsar. Bu suçun mağduru olan çocukların, evlat edinilen veya korucuyu aile yanında olan çocukların, 6284 sayılı kanun çerçevesinde koruma kararı verilen çocukların da nakil yapılabilmesine onay vermiş bu yönetmelik. Bu nakil sırasında dosya, isim, adres gibi bilgilerin ifşa olması, çocukların bu sebeplerle hedef haline gelmesi gibi tehlikeli ve ikincil bir mağduriyet yaratacak sonuçları olması mümkündür. Bu anlamıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz. Diyoruz ki, çocukların üstün yararının korunması için ilgili yönetmelik maddesine, madde 41. Nakil sebebine ilişkin bilgi, belge ve kayıtların gizli tutulacağını, gizlilik ilkesine aykırı hareket eden ilgililerin TCK’nın ilgili maddeleri gereğince soruşturulup cezalandırılacağına ilişkin bir ibarenin eklenmesi uygun olacaktır. Sadece uygun değil çok uygun olacaktır.”