(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

banner40

banner33

banner56

banner49

banner58

banner53

banner55

banner51

banner44

banner15

Kadınlar, Haklarına Yönelik Saldırıları Ve Mücadeleyi Konuştu

Samandağ Kadın Dayanışma Derneği(SKDD) tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında Deniz Sitesi Palmyra Park Cafe’de panel gerçekleştirildi.    

Yerel 07.03.2022, 09:13 Yazıişleri
96
Kadınlar, Haklarına Yönelik  Saldırıları Ve Mücadeleyi Konuştu

Samandağ Kadın Dayanışma Derneği(SKDD) tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında Deniz Sitesi Palmyra Park Cafe’de panel gerçekleştirildi.            
Moderatörlüğünü SKDD Başkanı Hülya Nehir’in yaptığı panele konuşmacı olarak “Kadın Haklarına Yönelik Saldırılar ve Mücadele Alanları” konusunda Avukat Yelda Koçak, “Ev İçi Şiddetin Görünümleri” konusunda Uzman Psikolog Zehra Tosun katıldı.
Panelde ayrıca Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) yönetim kurulu adına Uzm. Psk. Nilgün Aşkar’ da bir konuşma yaptı.
Panele; SMMM Samandağ Temsilcisi Gül Oruç, Samandağ Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Av. Meltem Ahraz Nural, Hatay Kadın Girişimciler Derneği Onursal Başkanları Belgin Tokdemir Ünal, Rana Atalay ve her kesimden çok sayıda kadın katıldı.
Panelin açılışında konuşan Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Hüya Nehir “8 Mart Kadınların ailede, toplumda, siyaset, sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğin sağlanması, emeğin sömürüsünün ve ayrımcılığın sonlandırılması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için eğitim, kültür, ekonomik ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması taleplerini yükseklikleri mücadele ve dayanışma günüdür. Bu nedenle kadın mücadelesi aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesidir.
Bu 8 Mart’ ta da fırsat eşitliğinin sağlanmaması nedeniyle kadınlarımız; eğitim haklarından yoksun kalmakta, istihdam olanaklarından yararlanmamakta, yönetim ve karar mekanizmalarında yeterince yer alamamaktadırlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa ve şiddete neden olmaktadır. Eşitsizliklere savaşlar da eklenince kadınların mağduriyeti kat kat artmaktadır. Biliyoruz ki her savaş bir iktidar oyunudur. İktidar ise ataerkil bir yapıyı işaret eder. Ataerkil savaşların mağdurları başta kadınlar olmak üzere çocuklar, yaşlılar ve yoksul erkeklerdir. Özellikle savaş sırasında tecavüze uğrayan ya da öldürülen kadınların bedenlerinin ülke toprağının metaforu olduğu bir kültürel yapı içerisindeyiz. Suriye'den Yemen’e, Filistin'den Afganistan'a kadınların çocukların ve sivillerin kanlarının döküldüğü bir coğrafyanın çocuklarıyız. Son süreçte bu savaşlara NATO ve Rusya'nın çekişmesi ile Ukrayna'daki savaş eklendi.
2021 senesi, bir gecede İstanbul sözleşmesini hukuksuzca feshedildiği, kadınların başta yaşam hakkı olmak üzere en temel haklarına açıkça savaş açıldığı bir sene oldu. İstanbul sözleşmesinin feshi neticesi artan kadın cinayetlerine ve ev içi şiddete tanıklık ettik. Buna rağmen koruyucu ve önleyici tedbirler rafa kaldırılmış durumda. İstanbul Sözleşmesi'nin tüm toplumsal muhalefete rağmen fesih kararı kadınların yaşama hakkına açıktan bir saldırıdır. Sözleşmenin temsil ettiği şiddetsiz ve eşit yaşam hakkını kadınların, çocukların, LGBTİ+’ ların elinden alma kavgasıdır.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından nafaka hakkının tartışılması Medeni Kanunu'nun kadınların aleyhinde değiştirme çalışmalarına tanıklık etmekteyiz. Kadının insan hakkı mücadelesinde çok zor zamanları olmuştur. Her şeye rağmen umutluyuz;
Patriyarkaya, kadın cinayetlerine, kadının ücretli ücretsiz emek sömürüsüne yoksulluğa, tacize, tecavüze, hayatın her alanında eşitsizliğe karşı mücadelenin sembolü olan 8 Mart Kadınlar Gününde farkındalık çalışmasını şiddetle savunuyor, herkesi eşitlik için, insanca yaşam için, daha demokratik bir ülke için, kadın dayanışması ve mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.” dedi.
Nehir’in ardından konuşan SES Hatay Yönetiminden Uzm. Psikolog Nilgün Aşkar ” Bilindiği gibi 8 Mart eşit işe eşit ücret talebi için verilen mücadelenin simgesidir. Kadınlar eşit işe eşit ücret almak, siyasete katılmak, eğitimde, sağlıkta, bilimde var olabilmek için binlerce yıldır mücadele ediyor.
Bugün geldiğimiz noktada türlü mücadelelerle yasal olarak elde ettiğimiz kazanımları daha nitelikli hale getirmek ve hayatımızda uygulamak için ayrıca mücadele etmek zorunda kalıyoruz.
Son bir kaç yıldır mücadelemize kazanılmış haklarımızın geri alınmasına karşı çıkmak, geri alınmasını engelleme yükü de eklendi. Bugün biraz belki bunlardan bahsedeceğiz. Belki her şeyi konuşamayacağız ama peşine düşeceğiz bilmediklerimizin. Şimdilik bu iktidardan beklentimiz yasalarla ilgili değişiklik yapılmaması, var olanın hakkınca uygulanmamasıdır.  Bu nedenle diyoruz ki “Yasalara Dokunma Uygula” Kadınlar gerek evlerde, gerek iş yaşamlarında, gerekse sosyal siyasal alanlarda ayrımcılığa uğruyor, gelişmeleri ve varlık göstermeleri engelleniyor. Kadınların geri planda kalmasına yol açan ev içi görünmeyen emek hasta, yaşlı, çocuk, engelli bakımı gibi konularda kadınlara yüklenen sorumlulukların ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınmıyor.  Esnek çalışma kandırmacası ile kadınların eve bağımlılığı ve bu yöndeki kültürel kabul pekiştiriyor. Kadınların çalışma hayatında ayrımcılığa, şiddete, cinsiyetçi iş bölümüne, maruz kalmasını önlemek için hala gerekli önlemler alınmadı.  Kadınların kürtaj hakkını kullanması fiili olarak askıya alınarak, bedenleri üzerinde ki söz hakkı ellerinden alınıyor.  Çocukların sorumluluğu annelerde görülürken, ücretsiz kreş hakkı tanınmıyor. Bugün hala çocukların cinsel ilişkide onayının alınması halinde ki aflar, uzlaşmalar tartışmaya açılıyor. LGBTİ+lara yönelik ayrımcılık ve şiddet hala günlük hayatımızın bir parçası.  Bütün sorunları burada gündeme getirmek mümkün değil ama biz biliyoruz ki; bir araya gelmeden, gücümüzü birleştirmeden bu kadar büyük bir saldırıyı savuşturamayız. Kadınlar bunun çok iyi biliyor. Birbirlerine sahip çıkıyor, her alanda destekliyor, ona yurt oluyor.  Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak mücadeleyi üyelerimizde büyütmek ve kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları kayıpları engellemek için çalışıyoruz. Kamu alanında kadınların bilincini yükseltmek sorunlarının çözümü için ortaklaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak savaşın yol açtığı kadın üzerindeki ekstra mağduriyetleri görüyor gerek hizmeti sunan gerek hizmet alan olarak hiçbir insanın ve özellikle kadınların LGBTİ+’ların eşitsiz bir muameleyle karşılaşmaması için çalışıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.” dedi.
Panelde ilk olarak Avukat Yelda Koçak, konuştu. Koçak, konuşmasına kendini tanıtarak başladı, ardından Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)’ nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Av. Koçak;  “Kadın Haklarına Yönelik Saldırılar ve Mücadele Alanları” üzerine yaptığı konuşmasında “İktidarın 20 yıl önce geldiğinde daha kapsayıcı olarak yola başladı ama 2010 yılında Dolmabahçe’ de ‘ Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum.’ dedi ve o günden itibaren kadın haklarına yönelik geriye gidiş başladı. Nasıl başladı Kadın ve Aileden sorumlu devlet bakanlığı vardı eskiden. Kadınların temel sorunlarıyla ilgili kapısını çalacağı, göreve çağıracağı bir kadın bakanlığı vardı. Onu kaldırarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, daha sonra onu da değiştirerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Bu iktidar zaten kadına yönelik bir şey yapmak istemiyor. Kadını sadece aile içinde değerlendiriyor. Bu ülkede müftülere nikah kıyma yetkisi verildi.” dedi. Yapılmaya çalışılan değişiklikler ve bu konuda verilecek mücadele ile ilgili detaylı bilgi verdi.
Uzman Psk. Zehra Tosun “Dünyada en az her 3 kadından 1’i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmakta. Yaşadığı şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48,5, hiçbir kuruma başvurmayan kadınların oranı %92” dedi. Toplumda, Kadın Sığınmaevlerinin gerekli görülmemesi, aileleri parçalayan yapılar, misafirhane, rehabilitasyon merkezi, hayır kurumu olarak algılanması gibi yanlış kanıların da olduğunu vurgulayan Zehra Tosun “Oysa, Kadın Sığınmaevlerinin, şiddete maruz kalan ve risk altındaki kadınların, çocukları ile birlikte şiddetten uzak, güven içerisinde kalabilecekleri kuruluştur.” dedi. Ülkemizde kadın sığınma evlerinin yeterli sayıda olmadığını ve gerektiği gibi de işletilmediğin de sözlerine ekleyen Tosun. Belediyeler tarafından Kadın danışma merkezleri kurulduğunu ama belediye yönetimi değişikliği olduğunda bazı belediyelerin bu merkezleri kapattığını sözlerine ekledi. Tosun, kadınlar için yapılacak çalışmalarla ilgili gönülülük esası arandığını, kadınlara hizmet için bütçe ayırmayı birçok kurumun yük olarak veya gereksiz olarak gördüğünü sözlerine ekledi.
Panel konuşmaların ardından katılımcıların katkıları ve panelistlere sorularıyla devam etti.
Foto-Haber:Neslihan Sağaltıcı

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Aralık 2022
İmsak 05:57
Güneş 07:21
Öğle 12:29
İkindi 15:06
Akşam 17:28
Yatsı 18:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4