(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 büyükşehir belediyesinin katıldığı ‘2. Şehir ve Diplomasi Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, belediyelerin uluslararası ilişkilerdeki rolü ve iş birliği olanakları değerlendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: “Yaşanan sıkıntılarda tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: “Yaşanan sıkıntılarda tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız”

Geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturmak ve olası iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunmak için düzenlenen '2. Şehir ve Diplomasi Çalıştayı', Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Başkan Danışmanları Osman Ayık ve Ayşegül Şahin Pencik, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve 11 büyükşehir belediyesinin katıldığı çalıştayın iki gün süren oturumlarında, belediyelerin uluslararası alanda gerçekleştirdiği ve planladığı faaliyetlerde karşılaştığı zorluklar, çözüm yolları ve mevcut durum analizleri üzerine paylaşımlar yapıldı.

Deneyimler ve örnekler paylaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i temsilen açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, şehirlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünün giderek arttığına dikkat çekti. Gürbüz, “Bu çalıştaydaki amacımız şehir diplomasisi ve uluslararasılaşma temalı gündemler üzerinden deneyimlerimizi ve iyi uygulama örneklerini paylaşarak geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturabilmek ve olası işbirlikleri arasında fikir alışverişi sağlamaktır” dedi. Gürbüz, ayrıca bu tür etkinliklerin belediyeler arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, çalıştayın şehirlerin uluslararası arenada daha görünür hale gelmesi ve ortak projeler geliştirmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Antalya’nın tecrübeleri paylaşıldı

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Osman Ayık, belediyenin uluslararası alandaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Ayık, Antalya'nın bir turizm kenti olması ile uluslararası ilişkilerin daha da önem kazandığını vurguladı ve belediye olarak bu konuda son derece tecrübeli olduklarını belirtti. Çalıştay ile bu tecrübeleri paylaşma imkanı buldukları için mutlu olduklarını ifade eden Osman Ayık, turizm politikaları oluşturulurken, şehirlerin rolüne dikkat çekti ve turizm şehirlerine yönelik özel bir birliğin kurulmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Büyükşehir belediyeleri sunum yaptı

Çalıştayın ana gündem maddesini oluşturan "Uluslararasılaşma Eylem Planı" konusunda 11 büyükşehir belediyesinin dış ilişkiler daire başkanları, önerilerini sundu. Belediyeler kendi uluslararası projelerini ve stratejilerini sunarak, deneyimlerini ve başarılarını diğer katılımcılarla paylaştı. Üç oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda, şehirlerin uluslararası arenada daha etkili ve iş birliğine dayalı bir şekilde hareket etmelerini sağlamak ve önemli bilgiler ve stratejiler konu aldı.

Fikir alışverişinde bulundular

İnteraktif şekilde gerçekleştirilen çalıştayda, “Şehir Diplomasisi ve Belediyelerde Uluslararasılaşma” temalı gündemler üzerinden ilerlendi. Belediye temsilcileri, deneyimlerini ve en iyi uygulama örneklerini paylaşarak, geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturma ve olası iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, belediyelerin üye olduğu uluslararası ağların temsilcileriyle birebir, çevrimiçi ve video konferans yoluyla görüşmeler yapılarak, katılımcıların söz konusu ağlar hakkında daha fazla bilgi edinmesi sağlandı.

Bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ediyor

Çalıştay, büyükşehir belediyelerinin küresel ölçekteki temsil kabiliyetini artırarak, şehirler arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve uluslararası arenada daha etkin birer aktör olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu tür etkinlikler, belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederken, aynı zamanda uluslararası projelerde ortaklık kurulmasına da olanak tanıyor. Böylece, şehirlerin uluslararası tanınırlığı ve etkisi artarken, yerel yönetimlerin global sorunlara çözüm üretme kapasiteleri de güçlenmiş oluyor.

Kaynak: anka