Abacı: AKP Hizmete Gerçekten De Samandağ’dan Başladı! Abacı: AKP Hizmete Gerçekten De Samandağ’dan Başladı!

İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi, Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla açıklama yayımladı. 
Herkesin Anayasa’ya göre ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu vurgulanarak Gadir-i Hum Bayramı günü resmi tatil olması gerektiği ifade edildiği açıklamada şu sözlere yer verildi. 
“Gadir-i Hum Bayramı, Arap Alevilerinin kutsal bayramlarından biridir. Türkiye’de ağırlıklı olarak Hatay, Adana, Mersin’de yaşayan Arap Alevileri çalışma  yaşamını durdurarak bayramlarını kutlamaktadırlar. Gadir-i Hum Bayramında tüm gün bütün resmi kurumların açık olması nedeniyle yurttaşlar bayramlaşmada, dini vecibelerini yerine getirmede zorluk yaşamaktadır. 
Gadir-i Hum Bayramı Resmi Tatil İlan Edilmelidir.
Din ve vicdan özgürlüğü Anayasa’da ve uluslararası insan hakları belgelerinde korunan en temel insan haklarındandır. Anayasa’nın 10. Maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesi ile devletin tüm inançlar karşısında eşit mesafede durması teminat altına alınmıştır.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi olan “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” maddesi de Türkiye’de yaşayan bütün insanları ayrım gözetmeksizin kapsamakta, insanların dinlerinin gereklerini yerine getirme ve özel günlerini yaşamaları güvence altına almaktadır. Bu evrensel hakları gereği; Arap Alevilerinin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri, kendilerini eşit yurttaş olarak hissedebilmeleri için Gadir-i Hum Bayramı’nın resmi dini tatil olarak kabul edilmelidir. 
Barış ve kardeşlik dileklerimizle, Gadir-i Hum Bayramı Kutlu olsun!”
Foto-Haber: Nezahat Fırıncıoğulları

Editör: Nezahat Fırıncıoğulları