(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Afet ve İmar Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda Büyükşehir Belediyesi’nin 2025- 2029 Stratejik Plan çalışmalarında afet ve imar konusunda geniş kapsamlı bir yol haritası oluşturulması amaçlandı.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da 2 oturumda gerçekleştirilen çalıştayda STK, oda, dernek, vakıf, üniversiteler, meslek grupları ve sektör temsilcileri yer aldı.

Karadeniz Ereğli Şehir Mezarlığı’nda mevlid programı düzenlendi Karadeniz Ereğli Şehir Mezarlığı’nda mevlid programı düzenlendi

İlk oturumda katılımcılar yuvarlak masa etrafında ‘Afet Müdahale Lojistiği 1 ve 2’, ‘Yapı Tasarım Üretim ve Denetimi 1 ve 2’, ‘Yer Bilimleri’, ‘Afet Sakınım Planlaması 1 ve 2’, ‘Deprem Sonrası İkincil Afetler 1 ve 2’ konu başlıkları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kentin deprem bölgesinde yer almamasına karşın coğrafi özellikleri nedeniyle meydana gelebilecek afetlere karşı Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturacağı stratejik plan kapsamında, alınması gereken önlemler ve somut adımlarla ilgili öneri sunuldu.

Bununla birlikte, imar ve yapılanma konusunda, kentin yapı durum analizinin ve eski yapı stoklarının tespit edilmesi, zemin sıvılaşması olan bölgelerdeki yapıların güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüme uğraması, imar mevzuatı ve farklı yapı üretim yöntemlerinin etkileri gibi daha birçok konuda imar planları üzerine görüşüldü.

İkinci oturumda ise ilk oturumda belirlenen konu başlıkları üzerine çözüm önerileri masaya yatırıldı ve katılımcılar buldukları çözümlerle ilgili sunum yaptı.

 

Kaynak: anka