GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Rize İdare Mahkemesi, Çamlıhemşin Ayder Yaylası’nın sit statüsünün düşürülmesi ve TOKİ’nin Ayder’in merkezinde yapmayı planladığı otele ilişkin imar planı değişikliğini iptal etti.

Rize'de bir grup vatandaş, Çamlıhemşin Ayder Yaylası’nın sit statüsünün düşürülmesi ve TOKİ’nin Ayder’in merkezinde yapmayı planladığı otele ilişkin imar planını değişikliğinin iptali istemiyle açtığı dava karara bağlandı.

Rize İdare Mahkemesi, söz konusu imar planı değişikliklerini usul ve yasaya aykırı bularak iptal etti. İlgili kamu kurumları, karara karşı istinaf yoluna başvurabilecekler. Davacıların avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, kararı şöyle değerlendirdi:

''Bir süreden beri Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde sit derecelerinin düşürülmesi ve bu vadi içerisinde yapılmakta olan birtakım idari işlemlerle alanın yapılaşmaya açılmasına dönük idarece tesis edilen işlemler tartışma konusu. Bunlardan iki tanesi Ayder yaylasındaydı. Ayder yaylasında hem Ayder yaylası kadar ve ondan daha büyük bir alanda SİT derecesini düşürüp yapılaşmaya açan bir karar vardı, buna karşı dava açmıştık. Bununla ilgili olarak keşif ve bilirkişi incelemeleri yapılmıştı ve bu keşif ve bilirkişi neticesinde Rize İdare Mahkemesi iptal kararı vermişti. Yine Ayder yaylasında bir imar planı yok iken sadece Ayder yaylasının girişinde belli bir parseli esas almak suretiyle o alanı oteller bölgesi olarak planlayan bir plan yapılmıştı. Ayder’in bütünlüğünü gösteren bir plan olmadığından parça parça planlama yapmanın usul ve esaslara aykırı olduğu gerekçesiyle açmış olduğumuz bir dava vardı. Bu davada bilirkişiler planlama usulüne aykırı olduğundan söz konusu noktasal planlamayı iptal etmişti iptal kararı daha yeni geldi."

 

Kaynak: anka