(ESKİŞEHİR)- Ulaştırma Memur-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri, kamuda tasarruf tedbirleri genelgesiyle haklarının gasbedildiği gerekçesiyle eylem yaptı. Şube Başkanı Zafer Karadağ, "Son 20 yıllık süreçte demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar bir bir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor" dedi.

Ulaştırma Memur Sen Eskişehir Şubesi, kamuda tasarruf tedbirlerinin toplu sözleşme hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Zafer Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu bir sürecin içerisinden geçmekteyiz. Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor. Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken, bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor. Son 20 yıllık süreçte; demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar; bir bir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor.

"Kamu görevlilerimizden aylık 345 TL kesinti yapıldı"

Anayasa ile hüküm altına alınan, uluslararası sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 TL kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve toplu sözleşme hükümlerinin engellendiği görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Sosyal hayata etkisi düşünülmeden, toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek; servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor, hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz.

"Kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz"

Koruyucu giyim kazanımımız, 2012 yılından bu zamana 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulanıyor. Madde hükmü diyor ki; 'kime verileceğine, nasıl verileceğine, ne zaman verileceğine, nasıl muhafaza edileceğine, ilişkin Usul ve esaslar yetkili sendika ve ilgili kurum tarafından belirlenir'. Madde hükmü açık ve net olmasına rağmen, bu kazanımımız, bugün ne oldu da önce maliye bürokrasisi tarafından yazıyla daha sonra da genelge ile kısıtlanmaya çalışılıyor. Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki tüm haksız, hukuksuz ve yersiz engellemelerin bir an önce kaldırılıp, kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz. Buradaki tasarruf nedir? Bütçeye ne kadar getiri sağlayacaktır? Biz diyoruz ki; angarya olmasın, akıttığımız terimizin karşılığı verilsin, toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin, parasal maliyet için hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin. Servis, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti; toplu sözleşme kazanımımızdır.

"Bu haklara müdahale kabul edilemez"

Anayasa’da belirtilen hakkımız, toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan Genelge ile engellenemez. Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır. Vatandaşlara yüzde 25 sınırı getirip, kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor. Ocak ayında lojman kiralarına yüzde 25 zam yapıldı. Bunun üzerinde bir daha zam yapalım, kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar. Kamu görevlisi bu gelirle; sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor, sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor, sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor. Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir, hak verilebilir bir durum değildir.

"Kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor"

Teknik personelin mali ve özlük hakları ile çalışma şartları ortada. Devletimize ve milletimize yapmış oldukları katkılar herkes tarafından biliniyor. Teknik ve idari personelimizin mali ve mesleki sorumlulukları herkes tarafından görülüyor. Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, mesleki sorumluluklarının gereği kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor. Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, çalışma barışının sağlanmasını istiyor."

Kaynak: anka