(İZMİR) – Ulaştırma Memur-Sen İzmir Şubesi üyeleri, “Emekten tasarruf edilmez, kazanımlarımız engellenemez” sloganıyla eylem yaptı. Açıklamada, “Son 20 yıllık süreçte; demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar bir bir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasa ile hüküm altına alınan, uluslararası sözleşmeler ile korunan toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor” denildi.

Ulaştırma Memur-Sen İzmir Şubesi, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında servislerin kaldırılması ve sosyal haklarında kısıtlamaya gidilmesini “Emekten tasarruf edilmez, kazanımlarımız engellenemez” sloganıyla protesto etti. İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Saim Hamarat, tasarruf tedbirleri kapsamında yıllar içerisinde kazandıkları hakların teker teker ellerinden alındığını belirterek şunları söyledi:

“Kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor”

“Zorlu bir sürecin içerisinden geçmekteyiz.  Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor. Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze konuluyor. Son 20 yıllık süreçte; demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar bir bir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasa ile hüküm altına alınan, uluslararası sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi tarafından mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 lira kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleriyle personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve toplu sözleşme hükümlerinin engellendiği görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Sosyal hayata etkisi düşünülmeden toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz.”

“Buradaki tasarruf nedir?”

Ellerinden alınan haklardan birinin koruyucu giysi ve fazla çalışma ücreti olduğunu kaydeden Hamarat, şöyle devam etti:

“Koruyucu giyim kazanımımız, 2012 yılından bu zamana 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulanıyor. Madde hükmü, ‘Kime verileceğine, nasıl verileceğine, ne zaman verileceğine, nasıl muhafaza edileceğine ilişkin usul ve esaslar yetkili sendika ve ilgili kurum tarafından belirlenir’ diyor. Madde hükmü açık ve net olmasına rağmen bu kazanımımız, bugün ne oldu da önce Maliye bürokrasisi tarafından yazıyla daha sonra da genelge ile kısıtlanmaya çalışılıyor. Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki tüm haksız, hukuksuz ve yersiz engellemelerin biran önce kaldırılıp kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz. Fazla çalışma ücreti… Tüm sendikalarımızın hizmet kolu toplu sözleşmelerinde 2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husustur. Toplu sözleşmelerimizde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor. Bütçe ile belirlenen ve saat başı 10 lira 10 kuruş olan fazla çalışma ücreti ile bir ekmek bile alınamazken bu rakamın güncellenmesi yerine kaldırılması ya da ödenmemesi talimatlandırılıyor. Buradaki tasarruf nedir? Bütçeye ne kadar getiri sağlayacaktır? Biz, ‘Angarya olmasın, akıttığımız terimizin karşılığı verilsin, toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin, parasal maliyet için hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin’ diyoruz.”

“Genelge ile engellenemez”

Servis hizmeti, lojman hakları ve 3600 ek gösterge haklarının da gasbedildiğini belirten Hamarat, şunları söyledi:

“Servis, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti, toplu sözleşme kazanımımızdır.  Anayasa’da belirtilen hakkımız, toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan genelge ile engellenemez.  

Bunları müdahale edilmesi hak verilebilir değil”

Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır. Vatandaşlara yüzde 25 sınırı getirip kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince ‘rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin’ diyor. Ocak ayında lojman kiralarına yüzde 25 zam yapıldı. Bunun üzerinde ‘bir daha zam yapalım,  kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim’ diyorlar. Kamu görevlisi bu gelirle; sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor, sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor, sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor. Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir ve hak verilebilir bir durum değildir. 

Başkent'te esnaf dertli: “İnsanların alım gücü yok. Normalde arife günü burada adım atacak yer olmazdı” Başkent'te esnaf dertli: “İnsanların alım gücü yok. Normalde arife günü burada adım atacak yer olmazdı”

“Mesleki sorumluluklarının gereği kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor”

Teknik personelin mali ve özlük hakları ile çalışma şartları ortada. Teknik ve idari personelimizin mali ve mesleki sorumlulukları herkes tarafından görülüyor. Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, mesleki sorumluluklarının gereği kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor.  Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, çalışma barışının sağlanmasını istiyor.

“Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor”

Diğer taraftan da kamu işveren tarafından söz verilen ve Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan 1. dereceye 3600 ek gösterge konusu hala çözüme kavuşmadı. Emekli aylıklarının düşüklüğünü,  emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle büyük bir adaletsiz ortaya çıktı. Görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki bağ kopartıldı. Emekli aylıkları pazar, market fiyatlarına yetişemiyor. Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor. Emekli olmayı bekleyen kamu görevlilerimiz ve emekli kamu görevlilerimiz için 1. dereceye 3600 ek gösterge çok önemlidir. Tazminat yansıtma oranları ve ek göstergelerde adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor,  sürecin zamana yayılmadan çözülmesini istiyoruz.”

Hamarat, taleplerini şu şekilde sıraladı:

“-Toplu Sözleşme İkramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini,

  • Servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını,

  • Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını,

  • Fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini,

  • Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını,

  • 1. dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini,

  • Emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini,

  • Uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını,

  • Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz.”

 

Kaynak: anka