Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Hatay İl Başkanı Mustafa Günal Kamu çalışanları için ilgili bankalarla yenileme sözleşmesi yapılması gerektiğini ifade ederek, Banka Promosyonlarının Enflasyona Yenik Düşürülmemesi gerektiğini vurguladı. 
İl Başkanı Günal, Özel sektörde çalışan işçilerin de promosyon almasının eşitlik ilkesi gereği olduğunu söylediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi.  
“Banka promosyon sözleşmeleri uzun süreleri kapsayacak şekilde hesaplanması yaşanan yüksek enflasyon sürecinde hak kayıplarına sebep olmaktadır. Geçmiş dönemde imzalanan sözleşmelerin feshi veya yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Bankaların kârlılığındaki artışın önemli kalemlerden birisi milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarının bankalara yatıyor olmasıdır. Bu süreçte uzun süreler geçerli olacak şekilde imzalanan promosyon sözleşmeleri iptal edilerek 1 yıllık olacak şekilde imzalanmalı, geçmişte imzalanan sözleşmeler için enflasyon oranında ek ödeme yapılması sağlanmalıdır.
Kamu çalışanları için ilgili bankalarla yenileme sözleşmesi yapılması talep edilmeli, yenileme sözleşmesi kabul edilmediği takdirde idare tarafından tek taraflı feshedilmelidir.
Özel sektörde çalışan işçilerin de promosyon alması  hem eşitlik ilkesi gereği hem de sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Özel sektörde ücretini bankadan alan çalışanlar için promosyon hakkı güvence altına alınmalıdır.
Ülke genelinde tüm çalışanların hak kayıpları giderilebilmesi için kamu yararı adına bütün özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşme yenileme hakkı tanınmalı, ayrıca alt sınır getirilerek alınan maaş miktarına göre hakkaniyetli bir şekilde sözleşme yapılması şart koşulmalıdır.” 
Haber:Nezahat Fırıncıoğulları