(ANKARA)- CHP, 1 Mart’ta yürürlüğe giren ve sağlıkla ilgili düzenlemelerin yer aldığı torba yasanın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açtı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Eğer TBMM’de halk yararına ve kamu yararına düzenlemeler yapılır ise CHP bunlara destek vermektedir. Ancak yalnızca bazı şirketlerin karlarını maksimize etmek için TBMM çalıştırılırsa, CHP bunların tamamının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne gelmeye devam edecektir. Bizim buradaki varlığımız, yurttaşın güvencesidir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve beraberindeki heyet, kamuoyunda ‘sağlık torbası’ olarak nitelendirilen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Günaydın ve beraberindeki heyet, başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı. 1 Mart’ta yürürlüğe giren yasanın hem sağlık çalışanları hem de yurttaşlar açısında son derecede sakıncalı hükümler içerdiğini vurgulayan Günaydın, şunları söyledi:

Gülizar Biçer Karaca: "2016 yılından itibaren kayıp çocuk verileri açıklanmıyor" Gülizar Biçer Karaca: "2016 yılından itibaren kayıp çocuk verileri açıklanmıyor"

“CHP, ilgili maddelerden hangilerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istediğini sosyal medyadan yurttaşlarımıza duyuruyor. Ancak burada bazı temel hükümler açısıhndan bazı ön bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Örneğin ilaç başta olmak üzere çeşitli tıbbi ürün imal edecek kişilerde aranacak şartların bilimsel bir ölçüt aranmaksızın Sağlık Bakanlığı’nca yani idarece belirlenmesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık.

Çok daha önemli bir konu var; ilaçların ruhsatlandırılıp piyasaya sürülmeden önce denetlenmesini sağlayan hükümler büyük ilaç şirketlerinin talepleri doğrultusunda ve halk sağlığını tehlikeye atacak biçimde yürürlükten kaldırıldı. Biz bunu da mahkemeye taşıdık.

Aynı zamanda ilaç üretimi ve piyasaya arz yapacak kişilerin ruhsatname alabilmek için Sağlık Bakanlığı’na sunduğu dilekçeler üzerinde yapılacak inceleme süresinin teşebbüsler arasında rekabeti ihlal edecek kadar belirsiz olması, bunun yanında insan üzerinde bilimsel deney yapılmasına ilişkin usul ve esasların idarece keyfi biçimde ve bilimsel ölçütler dışlanarak yapılması. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde istihdam edilen öğretim elemanlarının diş hekimlerinin, hekimlerin sağlık meslek mensuplarının alacağı ek ve destek ödemelerinin haklarında teşhis edilecek disiplin işlemlerinin imzalayacakları sözleşmelerin, geçici görevlendirmelerin usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığı tarafından kanunilik ilkesi, angarya yasağı ve üniversitelerin özerkliği hilafına takdir edilmesi gibi hususları biz bugün Anayasa Mahkemesi'ne taşımış bulunuyoruz.

İfade etmek isteriz ki eğer TBMM’de halk yararına ve kamu yararına düzenlemeler yapılır ise CHP bunlara destek vermektedir. Ancak yalnızca bazı şirketlerin karlarını maksimize etmek için TBMM çalıştırılırsa, CHP bunların tamamının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne gelmeye devam edecektir. Bizim buradaki varlığımız, yurttaşın güvencesidir.”

Kaynak: anka