CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da kanser hastalarının, kullanmak zorunda oldukları medikal ve tıbbi ürünlere fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ulaşamadıklarını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Kara, “Deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın kullandığı medikal ve tıbbi malzemeler için çıkan ücret farklarının devlet tarafından karşılanması için bir planlama yapılacak mıdır? sorusunu yöneltti.

YSK, İYİ PARTİ’NİN ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İTİRAZINI REDDETTİ YSK, İYİ PARTİ’NİN ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İTİRAZINI REDDETTİ

Kara, soru önergesinde medikal ürünlerdeki fiyat artışına dikkati çekti. Hatay’daki kanser hastalarının, kullanmak zorunda oldukları birçok medikal ürüne fiyatlarından dolayı ulaşamadıklarını vurgulayan Kara, önergesinde "Örneğin günlük olarak değiştirilen ve her ay alınmak zorunda kalınan kolostomi torbası gibi medikal malzemelerde yurttaşlara binlerce lirayı bulan ücret farkları çıkartılmaktadır. Özellikle emekli maaşı ile geçinen birçok kanser hastası yurttaşımız, henüz temel ihtiyaçları dahi tam olarak sağlanamadan hayata tutunmaya çalışırken bu fiyatları ödemekte zorlanmaktadır. Bu durum neticesinde; zaten zor koşullarda yaşayan, enflasyonist ortamda sürekli maddi kayba uğrayan emekli kanser hastası yurttaşlarımız her gün kullanması gereken tıbbi ve medikal malzemeleri aksatma yoluna gitmekte, her gün değiştirilmesi gereken kolostomi torbası gibi ürünleri birkaç günde bir değiştirmeye başlamaktadır. Bu durum bakım ve tedavi süreçlerine zarar vermenin yanı sıra yurttaşlarımızın sağlıklı yaşam hakkını da engellemektedir.” ifadelerine yer verdi.

“KANSER HASTASI YURTTAŞLARIMIZ İÇİN PLANLAMANIZ VAR MI?”

Kara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

"Özellikle deprem bölgesinde yaşayan, emekli ya da dar gelire sahip olan yurttaşlarımızın kolostomi ve ürostomi torbaları gibi medikal ve tıbbi malzemelere daha kolay ulaşımı için bir çalışma yürütülmekte midir? Deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın kullandığı medikal ve tıbbi malzemeler için çıkan ücret farklarının devlet tarafından karşılanması için bir planlama yapılacak mıdır? Aradan geçen 13 ay süre sonucunda; deprem bölgesindeki kanser hastası yurttaşlarımız için ne gibi projeler ve planlamalar yapılmıştır? Tansiyon, şeker, kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan maliyetli ilaçların deprem bölgesinde daha kolay yoldan temin edilebilmesi için bir düzenleme düşünülmekte midir?"

Kaynak: anka