ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, İl Heyelan Tehlike Raporu verilerini belirterek “Bu rakamlar son derece ciddi rakamlar, önemli rakamlar dolayısıyla Trabzon’da okullarımızın heyelan tehlikesine açık şekilde inşasının tamamlanmış ve bu şekilde hizmet vermekte olduğunu görüyoruz. Lise binalarımızda 168 yapıdan 106 adedinin yani yüzde 63,1’nin çok yüksek; ortaokul yapılarımızı değerlendirdiğimizde 257 yapıdan 34 adedi çok yüksek; ilkokul binalarına baktığımızda 305 yapıdan 28’i çok yüksek derecede tehlikeli alanda kaldığı tespiti yapılmış" dedi.

Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, 2021 yılında Trabzon Valiliği tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte yapılan İl Heyelan Tehlike Raporu kapsamında kamu binalarının büyük bir kısmının yüksek risk içerdiğini belirtti. İkinci, şunları söyledi:

''ÇOK CİDDİ RAKAMLAR VAR''

''Bilindiği üzere Karadeniz bölgesi ve kentimiz Trabzon Türkiye’de yağış ortalamasının üzerinde yağış alan bir yer. Dolayısıyla zaman zaman hem doğu Karadeniz bölgesi ve ilimiz heyelanların sellerin doğal afetlerin ortaya çıktığı yaşandı ve yer yer maalesef can kayıplarının yaşandığı ve mal kayıplarıyla meydana gelen illerimizden birisi olma özelliğini taşıyor. Kentimizin üniversitelerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi 2021 yılında bir araştırma yaparak özellikle kamu binalarının afet açısından deprem tehlikesi açısından ne durumda olduğuna dair kapsamlı bir araştırma yaptı. Bu rapor aynı zamanda Trabzon Valiliği‘nin resmi sitesinde de bulunur. Çok ciddi rakamlar var bu rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum örneğin Trabzon’da il heyelan tehlike haritasına baktığımızda lise binalarımızda 168 yapıdan 106 adedinin yani yüzde 63,1’nin çok yüksek 19 adet binamızın yüksek, 16 adet binamızın orta derecede tehlikeli alanlara kaldığı saptaması söz konusu. Yine ortaokul yapılarımızı değerlendirdiğimizde 257 yapıdan 34 adedi çok yüksek, 115 adedi toplamda yüzde 44,7’ye tekabül ediyor yüksek tehlike alanı içerisinde, 57 adet binamız da orta derecede tehlikeli alan içerisinde bulunuyor. İlkokul binalarına baktığımızda 305 yapıdan 28’i çok yüksek, 124 adet binamız yüksek, 76 adet binamızda orta derecede tehlikeli alanda kaldığı tespiti yapılmış.

''CİDDİ BİR ADIMIN ATILDIĞINI SÖYLEMEK PEK MÜMKÜN DEĞİL''

Bu rakamlar son derece ciddi rakamlar, önemli rakamlar dolayısıyla Trabzon’da okullarımızın heyelan tehlikesine açık şekilde inşasının tamamlanmış ve bu şekilde hizmet vermekte olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ilde tüm hastane yapılarının değerlendirmesi yapıldığında 30 hastanemizden 4’ünün çok yüksek, 13 adedinin yüksek, 5 adet hastanemizin de orta dereceli tehlikeli alanda kaldığı görülüyor. Şimdi bu araştırmanın valilik tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne yaptırılmış olması ve valiliğin resmi internet sitesinde bulunuyor olması kuşkusuz önemli ve değerlidir. Fakat bu raporun gereğinin yapılması konusunda henüz anlamlı yeterli, ciddi bir adımın atıldığını söylemek pek mümkün değil. Elbette ki valilik bu denli büyük rakamların ve mali kaynak gerektiren zorluklar karşısında merkezi bütçenin kaynak ayırmaksızın kendi yerel imkânlarıyla çözebilmesi mümkün değil. Merkezi hükümetin Trabzon ve bölgenin bu doğal koşullarına uygun acil bir yatırım programı açıklaması ve bir dönüşümü sağlaması gerekir. Eğitim, sağlık temel kamusal hizmetlerden ve bu kamusal hizmetler mutlak surette devlet tarafından üretilmesi gereken hizmetler. Öğrencilerimizin ve hastalarımızın her şeyden evvel güvenli, sağlıklı ortamlarda eğitim hakkı var yurttaşlık hakkı olarak ve sağlıklı bir ortamda, güvenli ortamda sağlık hizmetinden yararlanma hakkı var.

''TOPLUMUN SAĞLIKLI EĞİTİM HAKKI HER ŞEYDEN DEĞERLİDİR''

İdareden beklentimiz Trabzon’un ve bölgenin bu coğrafi koşullarına, iklim koşullarına uygun biçimde gerekli kamulaştırmaları yaparak, gerekli zemin etütlerini yaparak bilime uygun fizibilite sonucunda güvenli sağlam yapılarda hem eğitim hizmetinin hem de sağlık hizmetlerinin yürütülebileceği bir duyarlı ve ivedili adımları atması yönündedir. Hiç arzu etmeyiz, umarım yaşanmaz ama sonuçta bilimsel gerçeklikler söz konusu, doğa olayları bilimsel bir takım gerçeklikleri ifade ediyor. Ortaya çıkacak bir heyelan tehlikesi sonucunda yaşanacak hak kayıplarının, yaşanacak can kayıplarının telafisi imkânsız sonuçlar doğurabileceği ve bu can kayıplarının ülkemiz açısından toplumumuz açısından bir travmatik sonuçlara yol açabileceği daha geçen yıl 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan kaotik yapıyla hepimizin hafızasında tazeliğini koruyor. Bizim Eğitim-Sen Trabzon Şubesi olarak merkezi bütçeden ve yerel yetkililerden bu konuda duyarlılık ve ivedi adımlar atılması yönünde talebimize karşılık gelecek adımlar atmasını bekleme hakkımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Toplumun sağlıklı eğitim hakkı her şeyden değerlidir çocuklarımızın, hastalarımızın güvenli bir şekilde bu kamusal haklarını kullanabildiği koşulları tesis etmek merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin görevleri arasındadır. Merkezi bütçeden yeterli kaynaklar ayrılarak Trabzon kentinin ve bölge kentlerinin bu mevcut bilimsel gerçekliğe uygun olarak bir dönüşüm programına tabi tutulması aciliyet gerektiren bir önem taşımaktadır.''

 

Kaynak: anka