(ANKARA) - Eğitimciler, Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı'nda yer alan “Hizmet sınıfının değiştirilmesi” maddesinin öğretmenlere mobbingi artıracağını düşünüyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Bir öğretmenin görevini yerine getirip getirmediğini yılda bir kez okula gelen müfettiş belirleyemez” ifadelerini kullanırken; Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, “İstismara, mobbinge sebebiyet verecek ve art niyetli idari uygulamalarla öğretmenin öğretmenliğinin elinden alınabileceği tehlikeli bir maddedir” dedi.

Eğitimciler ve eğitim sendikalarının, 39 maddeden oluşan Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı'na yönelik tepkileri sürüyor. Taslağın “Hizmet sınıfının değiştirilmesi” başlıklı 34. maddesi, öğretmenlere karşı mobbingi arttıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Söz konusu madde, “Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır” düzenlemesini içeriyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, bu maddeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Başka türlü bir ölçme bilimsel olmayacağı gibi objektif te olmayacaktır”

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Bir öğretmenin görevini yerine getirip getirmediğini yılda bir kez okula gelen müfettiş belirleyemez. Öğretmenin biri iyi ders anlatır. Diğeri iyi davranış kazandırır. Bir diğeri iyi rehberlik yapar, doğru hedeflere yönlendirir. Eğitimi gelişmiş ülkelerde öğretmenler 5 yılda bir psikolojik taramadan geçerler. Bilimsel ölçütler çerçevesinde. Başka türlü bir ölçme bilimsel olmayacağı gibi objektif de olmayacaktır. Mobbinge dönüşür o durumda” dedi.

“Kanuni bir hak olan iş güvencesine aykırıdır”

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde ilgili maddeden kendilerine bahsedilmediğine dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Filenin Sultanları, Çin'e 3-2 mağlup oldu Filenin Sultanları, Çin'e 3-2 mağlup oldu

“Kanuni bir hak olan iş güvencesine aykırıdır. Öğretmenin meslek güvencesini yok etmektedir. Ayrıca istismara, mobbinge sebebiyet verecek ve art niyetli idari uygulamalarla öğretmenin öğretmenliğinin elinden alınabileceği tehlikeli bir maddedir. Bir milyon öğretmenin öğretmenlik hakları, olası böyle bir madde ile tehdit edilemez. Madde hukuk devletine aykırıdır. Bakanlığın buna dikkat etmesini özellikle talep ediyoruz. Bir milyon öğretmenin öğretmenlik hakları, bu madde ile adeta ellerinden alınıyor. Her gün bir idari istismarla, art niyetle, mobbing ile uğraşırken böyle bir madde ile bir milyon öğretmenin, öğretmenlik güvencesinin ortadan kaldırılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.”

 

 

Kaynak: anka