MELTEM KARAKAŞ

Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi ile üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerin muayenehanelerinin kapatılmak istenmesinin doğuracağı sonuçlar hakkında konuşan Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi hekimlerin istifalarında bir artış olabilir" dedi.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı (EBTO) Hamit Güçlüer, Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi ile üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerin muayenehanelerinin kapatılmak istenmesine ilişkin konuştu. 2014 yılından sonra açılan muayenelerin kapatılmasına ilişkin verilen kararın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Güçlüer, "Bu kararla öğretim üyelerinin özel hastanelere geçişi, istifalarında bir artış bekliyoruz. Hekimlerin muayenelerinin kapatılmasına yönelik bu baskının getireceği birtakım sonuçları görebiliyoruz. Bu arada pek çok öğretim görevlisinin üniversiteden böyle şekilde ayrılmaya yönelik girişimleri gerek tıp eğitiminde gerek asistan hekim eğitiminde büyük yara alacak. Tıp fakültelerinden komplike ve nitelikli tedavi gerektiren hastalıkları olan vatandaşların takiplerinde büyük sıkıntılar yaşanacak" diye konuştu.

"ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ÜZERİNDE BİR BASKI OLUŞTU"

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğretim üyelerinin mesai saati dışında hizmet verdikleri özel muayenelerle ilgili olarak yıllardır süren bir belirsizlik mahkemelerin verdiği çelişkili kararlardan sonra Sağlık Bakanlığı’nın genelgesiyle biz bunun tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Tabi ki son dönem yaşadığımız sağlıkta dönüşüm uygulamasından sonra sağlığın her alanında, üniversitelerde yaşadığımız gerek çalışma şartları, özlük hakları ve güvencesiz sağlık ortamlarındaki şiddet nedeniyle yurt dışına hekim göçü giderek artarken Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı bu genelgeyle üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim görevlileri üzerinde bir baskı oluştu.

"ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARKADAŞLARIMIZ DAVALAR AÇTI"

Anayasa Mahkemesinin 2014’te verdiği kararla tıp fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çalışan hekimlerin 2014’ten sonra özel muayene açamayacağına karar verdi. Kapatma kararıyla 2014 yılından önce muayenesi olanlarla 2014 yılından sonra muayene açanlara uygulanan bu farklı yaklaşım adaletsiz olduğunu, eşitlik ilkesine uymadığını söylememiz gerekir. Zira bu gelişmenin ardından karara karşı Anayasa Mahkemesi’nin eşitlik ilkesine aykırı olması nedeniyle öğretim görevlisi arkadaşlarımız davalar açtı. Danıştay ise daha sonra tüm öğretim üyesi hekimlerin muayene açabileceğine hükmetti. Danıştay’ın bu kararın ardından Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 öğretim üyesi hekim arkadaşımız muayene açarken ancak Danıştay son bir yıldır 2014 yılından sonra muayene açan öğretim üyesi hekimlerin muayenelerinin kapatılması yönünde kararlar vermeye başladı. Kanunlarda, yönetmeliklerde değişiklik yokken Danıştay’ın önce açılması daha sonra kapatılması yönünde vermiş kararları mantıklı şekilde açıklamak mümkün değil.

"ÖZEL HASTANELERE GEÇİŞ VE İSTİFALARINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Bu kararla öğretim görevlilerinin özel hastanelere geçişi, istifalarında bir artış bekliyoruz. Hekimlerin muayenelerinin kapatılmasına yönelik bu baskının getireceği birtakım sonuçları görebiliyoruz. Bu arada pek çok öğretim görevlisinin üniversiteden böyle şekilde ayrılmaya yönelik girişimleri gerek tıp eğitiminde gerek asistan hekim eğitiminde büyük yara alacak. Tıp fakültelerinden komplike ve nitelikli tedavi gerektiren hastalıkları olan vatandaşların takiplerinde büyük sıkıntılar yaşanacak. Eskişehir’de muayene ruhsatları iptale edilmiş öğretim görevlisi meslektaşlarımız var. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde bu öğretim üyelerinin de istifalarında bir artış olabilir. Bunlar bekleniyor. Sonuç itibariyle geldiğimiz nokta bu.

"SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BU KARARI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİMELİ"

Bizler Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği açısından meslek odası olarak baktığımızda kamusal bir sağlık hizmetini savunmaktayız. Ancak 2003 yılında başlatılan sağlıkta dönüşüm programı ile kamusal sağlık alanları üniversiteler her türlü katkı payı, ödeme, yönetim anlayışı bakımından ticari işletmeler haline getirilmiştir. Üniversitedeki idari koşullar, özlük hakları, performans baskısı, düşük ücretler öğretim üyelerini muayene açmaya zorlamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın bu kararı tekrar gözden geçirmesini Meclis’teki siyasilerin ivedilikle konunun çözümü ile ilgili adım atmalarını, Türk Tabipleri Birliği’nin görüşlerini de içeren çözüm önerilerini hayata geçirmelerini bekliyoruz."

Kaynak: anka