(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, üniversitelerde yabancı öğrenci kabul kriterlerinin gevşetilmesinin bir yandan yükseköğretimdeki kaliteyi olumsuz etkilerken diğer yandan bu kişiler üzerinden para kazanan şahıs ve firmalar açısından suistimalleri ve yolsuzlukları da beraberinde getirdiğini belirterek, konuyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. Günaydın, “Üniversitelerimizin kabul şartlarını Avrupa ve ABD’nin önde gelen üniversite standartlarına yükselten düzenlemelere acilen ihtiyaç olduğu aşikardır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, yabancı öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere kabul kriterleriyle ilgili yaşanan sorunlara ilişkin araştırma önergesi verdi. Günaydın, önergenin gerekçesinde şunları ifade etti:

"Üniversitelerimize yabancı öğrenci kabul kriterlerinin gevşetilmesi, bir yandan yükseköğretimdeki kaliteyi olumsuz etkilerken, diğer yandan ülkemize yerleşmek ve ülkemizde çalışmak isteyen yabancılar ve bu kişiler üzerinden para kazanan şahıs ve firmalar açısından suiistimalleri ve yolsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Zira öğrenci ikameti, ülkemizde en kolay alınabilen ikamet türüdür. Yaş şartı bulunmamaktadır. Diğer ikamet türlerinde yer alan bankada belirli limitlerde gelir gösterme şartı, bu ikamet türünde yer almamaktadır. Teminatları asgari düzeyde ve yıllık 2-3 bin TL ödenerek alınabilen özel sigorta poliçeleri ile bu ikamet izni alınabilmektedir. Bu şartlarda Afrika’dan 55 yaşlarında öğrenci ikameti alan kişiler olduğuna dair haberler yayınlanmaktadır. Bazı üniversitelerin de yabancıların ikamet izinlerini kolaylaştırmaya yönelik normalde hiç ilgi görmeyecek ön lisans bölümleri açtıkları iddia edilmektedir.

"YÖK'ün yabancı öğrenciler konusunda üniversitelere geniş inisiyatif verilmesi çeşitli suistimallere neden oluyor"

Yabancı öğrencilerin üniversitelerimize kabulü konusunda kalite standartlarına uygun merkezi düzenlemeler olmamasının, başta eğitimin kalitesinin düşmesi ve yabancıların ülkemizde ikamet etmek için öğrenciliği suistimal etmeleri olmak üzere, çeşitli toplumsal sorunlara neden olduğu görülmektedir. Yine bazı danışmanlık firmalarının, ülkemizde ikamet etmek ve çalışmak isteyen yabancıları, ikamet izni alabilmek için üniversitelere kayıt yaptırmaya yönlendirdiği haberlere yansımaktadır. Bu durumun, yabancı öğrenci kayıtlarının tüm sene boyunca yapılabilmesi nedeniyle daha da kolaylaştığı ortadadır. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, YÖK’ün yükseköğretimin uluslararasılaşması hedefine ulaşmak için kaliteden taviz verdiği, yabancı öğrenciler konusunda üniversitelere geniş inisiyatif verilmesinin çeşitli suistimallere neden olduğu ve bunun da çeşitli sosyal olumsuzlukları beraberinde getirdiği sonucuna ulaşıyoruz.

"Üniversitelerin kabul şartlarını Avrupa ve ABD’nin önde gelen üniversite standartlarına yükselten düzenlemelere ihtiyaç var"

Sonuç olarak; yabancı uyruklu öğrencilerin akademik, sosyal ve yaşam bağlamlarına ilişkin verilerin ortaya çıkarılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi; yabancı öğrenci alımı yapılan illerimizde üniversitelerin fiziki koşullarından akademik yeterliliklere; ilde barınma koşullarından sosyolojik entegrasyon sorunlarına kadar bir dizi sorunun yanı sıra yükseköğretimin uluslararasılaşması hedefi doğrultusunda nicelik yerine niteliği ön plana çıkaran, üniversitelerimizin kabul şartlarını Avrupa ve ABD’nin önde gelen üniversite standartlarına yükselten düzenlemelere acilen ihtiyaç olduğu aşikardır.

"Sorunların araştırılıp değerlendirilmesi için Meclis araştırmasının yapılması elzemdir"

AÇEV: “Baba sevgisi ve ilgisiyle büyümek, çocukların çok yönlü gelişimini destekliyor” AÇEV: “Baba sevgisi ve ilgisiyle büyümek, çocukların çok yönlü gelişimini destekliyor”

Bu bağlamda üniversitelerimizde yabancı dilde eğitim görecek yabancıların TOEFL, GRE, GMAT ve benzeri uluslararası sınavlardan yeterli puan alma şartını veya en azından bu sınavların muadillerinin YÖK tarafından belirlenecek usullerle ülkemiz kurumları tarafından yapılmasının sağlanması; üniversitelerimizde Türkçe eğitim görecek yabancıların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak ve zorluk seviyesinin YKS müfredatı ve zorluk seviyesine muadil bir sınavda başarılı olma şartını yerine getirmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu görevin yerine getirilmesi için ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda söz konusu sorunların çok yönlü ve bütünlüklü bir yaklaşımla incelenip değerlendirileceği Meclis Araştırmasının yapılması elzemdir."

Kaynak: anka