İHD: İnsan Hakları Savunucuları Susmadı, Susmayacak İHD: İnsan Hakları Savunucuları Susmadı, Susmayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Hatay’da mükelleflerin teminat verme sürelerini 2 Aralık 2024 tarihine kadar uzattığını bildirdi.                          
GİB, deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerin teminat verme sürelerini 2 Aralık 2024 tarihine kadar uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan konu ile ilgili yapılan açıklamasında “Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler ile bu il veya ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükelleflerden, 531 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 6.2.2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme süreleri 02.12.2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Foto-Haber: Nezahat Fırıncıoğulları
 

Editör: Nezahat Fırıncıoğulları