İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim depreminin ardından kenti afetlere dirençli hale getirmek için başlattığı yapı envanteri çalışmalarının Bornova ayağı da tamamlandı. İlçede bulunan 61 bin 673 binanın kimlik belgesi çıkarıldı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapı envanteriyle beraber fayların incelendiği depremsellik ve zemin araştırmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, mevcut yapı stoku envanteri çalışmaları kapsamında Bayraklı’nın ardından Bornova’da da 61 bin 673 binanın incelemesini tamamladı. Bu çalışmayla birlikte toplam 94 bin 773 yapı için bina kimlik belgesi oluşturulmuş oldu. Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı ve Bornova’nın ardından Konak’ta bulunan 64 bin 587 yapıyı inceleyecek.

Yurttaşlar, kimlik belgesi de oluşturulan konutlar hakkında tüm bilgilere https://www.bizizmir.com/ adresindeki “Yapı Envanter” sekmesinden ulaşabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kenti afetlere dirençli hale getirmek için başlattığı yapı ön inceleme çalışmasına da başvurular devam ediyor. Başvuru yapan 5 bin 399 binanın 4 bin 170’i çalışmaya uygun görüldü, 3 bin 690 tanesinin de yapı ön inceleme saha çalışması tamamlandı. Analizi tamamlanan yapıların sonuç raporlarına  https://www.bizizmir.com/tr/IzmirYapiDurumTespiti adresinden ulaşılabileceği bilgisi başvuru yapan kentlilere mesaj ile de iletildi.

Kara ve denizde fayların incelendiği depremsellik araştırmasının laboratuvar ayağı tamamlandığında sadece eski depremlerin izleri değil, tsunamilerin ve deniz tabanındaki gevşek malzeme içinde gelişen eski heyelanların izleri de takip edilebilecek. Zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin modellenmesi de Bornova’dan başlatıldı. Bu kapsamda bin 700 noktada ölçüm yapılıyor. Proje kapsamında Bayraklı, Bornova ve Konak sınırları içerisinde toplam 12 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme etüt çalışmaları yürütülüyor. Yapı envanteri çalışmaları kapsamında ise İzmir’in tamamındaki 903 bin 803 yapının incelenmesi hedefleniyor. 


Kaynak: anka