İzmit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan imar ve yapı ruhsat sürecini dijitale taşıdı.  

Tüm kaynaklarını verimli şekilde kullanmayı ve akıllı bir şehir inşa etmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi, imar ve yapı ruhsat sürecini dijitale taşıdı. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım ve Otomasyon ekibi ve paydaş firma tarafından geliştirilen sistem hizmete açıldı. 

Dijital hizmet ile sanal ve fiziksel hizmet arasında kurulan bağlantıyla birlikte proje mükelleflerinin, yapı denetim kuruluşlarının ve vatandaşların başvuruları ve bilgi edinme süreci hem kolaylaştı hem de hızlandı.

Sanal ortama taşınan hizmetler sayesinde vatandaşlar istedikleri yer ve zaman da mevcut başvuru sürecini takip edebilecek, eksik evraklarını anında görebilecek ve ilgili müdürlüğe gelmeden işlemlerini tamamlayabilecek. Müdürlükçe talep edilen belgeler sanal ortama taşıdığından gereksiz kağıt kullanımı da asgari düzeye inmiş olacak. 

GEREKSİZ GECİKMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sistem üzerinden yapılan SMS ve elektronik posta bildirimleriyle vatandaşlar kuruma gelmeden sürecin durumunu, kuruma geldikleri taktirde de süreçlerinin en son kimde olduklarını bildiklerinden gereksiz gecikmelerin de önüne geçilmiş olacak. İlerleyen süreçte mevcut sağlanan hizmetlere ek olarak, yine vatandaşın başvuru sürecini ve akabinde de süreç takibini kolaylaştıracak ek hizmetler devreye alınacak. Vatandaşın belediyeye gelmeden imar durumu, yapı ruhsatı ek, iskan, statik proje, kat irtifakı, yapı aplikasyon projeleri gibi bilgi ve dokümanlara ulaşabilmesini sağlayacak olan E-İskan ve E-Ekspertiz Uygulamaları; önceki başvurularını ve dokümanları incelemek istediğinde sistem üzerinden ulaşabilecekleri Dijital Arşiv Uygulaması gibi uygulamalar dijital dönüşüme revize edilecek. Bu sayede vatandaşlar ruhsat başvurularının ne aşamada olduğunu dijital ortamda görüntüleyebilecek. Uygulama sayesinde, evrak kontrolü ve harç bedeli ödeme gibi sebeplerle belediyenin İmar Şehircilik Müdürlüğü'nü ziyaret etme zorunluluğu da aza indirgenmiş olacak. 

Vatandaşlar,https://keos.izmit.bel.tr/BELNET/LoginFW/Login.aspxReturnUrl=https%3A%2F%2Fkeos.izmit.bel.tr%2Fbelnet%2Fdefault.aspx  bağlantısına tıklayarak imar ve yapı ruhsat sürecini takip edilebilecek. 

Kaynak: anka