Evden uzaklaştırma kararı, şiddet uygulanan kişileri korumak amacıyla verilen koruma tedbiri kararıdır. Kolluk güçleri 6284 sayılı Kanunu kapsamında bahse konu koruma tedbiri kararını almaktadır. Böylece güvenlik güçleri şiddet içerikli eylemlerin önlenmesi için kesin hüküm beklemeden önleyici tedbir uygulamaktadır. Görüldüğü üzere koruma kararı bir ceza veya hüküm değildir. Bu tedbir kapsamında sadece kadınlar lehine evden uzaklaştırma kararı verilmemektedir. Ayrıca erkekler lehine de kolluk birimleri evden uzaklaştırma kararı vermektedir.

Şiddet tanımı sadece fiziksel şiddeti kapsamamaktadır. Nitekim kanun koyucu 6284 sayılı Kanun madde 2’de şiddetin tanımı yapılırken bu hususa yer vermiştir. Buna göre kanun koyucu şiddet türlerini fiziksel, cinsel, sözlü, psikolojik veya ekonomik olarak belirlemiştir. Bu nedenle müşterek konuttan uzaklaştırma kararı verilmesi için sadece fiziksel şiddet aranmayacaktır. Diğer şiddet türlerinden herhangi birisini gerçekleşmesi halinde mahkeme müşterek konuttan uzaklaştırma kararı verebilecektir. Uzaklaştırma kararı için bu hususta ihtisas yapmış bir boşanma avukatının desteği faydanıza olacaktır.

KORUMA TEDBİRİ NEDİR?

Koruma tedbiri, suçun soruşturulması veya önlenmesi için uygulanan geçici bir tedbirdir. Özellikle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda birçok korum tedbiri yer almaktadır. Örneğin tutuklama, gözaltı, yakalama, arama, el koyma koruma tedbiri türleri arasındadır. Evden uzaklaştırma kararı da daha çok önleyici nitelikte bir tedbirdir.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI SÜRESİ

6284 sayılı kanun madde 5/1 (b) bendine göre aile mahkemesi hakimi evden uzaklaştırma kararı verebilmektedir. Madde 8/2’ye göre aile mahkemesi hakimi evden uzaklaştırma kararını en fazla 6 ay süreyle verebilecektir. Ancak şiddetin devam edeceği anlaşılırsa sürenin uzaması mümkündür.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI İHLALİ

KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU 1. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU 1. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Koruma kararı ihlali gerçekleştiği takdirde kolluk görevlileri ihlal tutanağı düzenleyeceklerdir. Kolluk görevlileri söz konusu bu ihlal tutanağını aile mahkemesi hakimine göndereceklerdir. Aile mahkemesi hakimi 6284 sayılı kanun madde 13 uyarınca ilgili kişiler hakkında zorlama hapsi verilebilecektir. Zorlama hapsi süresi 3 gün ile 10 gün arasında değişmektedir. Aile mahkemesi hakimi bu süreyi tedbirin niteliği ve ihlalin ağırlığına göre belirleyecektir.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA TEDBİRİ KONUSUNDA ANKARA BOŞANMA AVUKATI DESTEĞİ

Evden uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararları bakımından muhakkak avukatla çalışmasında fayda bulunmaktadır. Kendisine bu taleplerle başvurulan avukat, çocuğun üstün menfaatini konuşarak haklarını tespit edip elindeki delilleri değerlendirerek açılacak davaları belirlemesi gerekmektedir. İspatın davacı tarafta olduğu dosyalarda müvekkilinin elindeki delilleri ve mahkemece istenecek delilleri doğru değerlendirmesi gerekmektedir. İmam nikahlı eşin hakları konusunda size yardımcı olacak en iyi boşanma avukatları için iletişim bilgilerine tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara boşanma avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için online danışmanlık sisteminden randevu alabilirsiniz.

Kaynak: anka