CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsizlerin sayısındaki artışın nedenlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının ortaya konulması amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi. Gürer; üniversite sayısındaki artışın, mezun sayısının hızla çoğalmasına neden olduğunu, istihdam imkanlarının aynı oranda genişlememesi sonucunda üniversite mezunu işsizlerin, toplam işsiz nüfusun üçte birini oluşturduğunu belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsiz sayısındaki artışa dikkat çekmek ve sorunun çözümüne yönelik politikaların hayata geçirilmesi amacıyla, Meclis Araştırması açılmasını istedi. Gürer, şu değerlendirmeleri yaptı:

 “Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, tek bir kişinin geniş yetkilere sahip olmasını beraberinde getirirken, bu kişinin benimsediği politikaların eksiklerinin tartışılabilirliğinin zorluğu, eğitim politikalarının tek bir karar alıcı tarafından belirlenmesine yol açmış ve bu durum üniversite mezunu gençlerin işsizlik sorununu derinleştirmiştir.”

Üniversite sayısındaki artışın, mezun sayısının hızla çoğalmasına neden olduğunu, istihdam imkanlarının aynı oranda genişlememesi sonucunda üniversite mezunu işsizlerin, toplam işsiz nüfusun üçte birini oluşturduğu belirten Gürer, “Üniversite mezunu işsizliği, çözülmesi gereken kritik bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için, eğitim ve istihdam sistemindeki temel sorunların ele alınması gerekmektedir. Üniversite mezunu işsizliğinin bireysel boyutları da önemlidir. Bu bireyler, istedikleri alanlarda deneyim kazanma şansı bulamadıkları için potansiyelini tam anlamıyla kullanamamakta, kişisel ve mesleki gelişimleri olumsuz etkilenmekte ve gelecek kaygısı ile hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Bu durum, mezunların iş bulamaması neticesinde maddi ve manevi zorluklarla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

OKAN KONURALP'TEN ŞEVKİ YILMAZ'A TEPKİ: "ATATÜRK'ÜN MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞI ZAFERİ VE ZAFERİN ARDINDAN KURDUĞU CUMHURİYETİMİZ BU VE BENZER İSİMLERİN UYKULARINI KAÇIRMAYA DEVAM EDİYOR" OKAN KONURALP'TEN ŞEVKİ YILMAZ'A TEPKİ: "ATATÜRK'ÜN MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞI ZAFERİ VE ZAFERİN ARDINDAN KURDUĞU CUMHURİYETİMİZ BU VE BENZER İSİMLERİN UYKULARINI KAÇIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Gürer, üniversite mezunu işsizliğinin artışında çeşitli faktörler etkili olsa da iktidarın izlediği eğitim politikalarının bu sorunu derinleştirdiği ifade ederek, “Nitelik yerine nicelik odaklı politikaların benimsenmesi, üniversitelerin kontenjanlarının artmasına rağmen eğitim kalitesinin yeterince yükselmemesiyle sonuçlanmıştır. Eğitim sisteminin niteliğini artırmaya yönelik adımlar atılmadığı sürece, üniversite mezunu işsizliği devam edecektir. Bu da Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir” açıklamasını yaptı.

Üniversite mezunu işsizliğin hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir sorun olduğuna da değinen Gürer, bu sorunun çözümü için, eğitim sisteminde köklü değişiklikler, staj ve deneyim fırsatlarının artırılması, iş dünyası ile üniversiteler arasında daha etkili bir iletişim kurulması gibi kapsamlı adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: anka