Samandağ Eğitim Sen Yönetiminden Promosyon Sözleşmesinin Güncellenme Talebi Geldi.
Samandağ Eğitim Sen, yaptığı basın açıklamasında Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Yapı Ve Kredi Bankası AŞ’ye seslenerek ekim ayı içinde Promosyon Sözleşmesinin güncellenmesi talep edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Bilindiği üzere her üç yılda bir memurlar ile maaş müşterisi olunan banka arasında promosyon sözleşmesi imzalanır ve güncel reel durum üzerinden memurlara promosyon ödemesi yapılır.
Son bir yıl içinde yaşanan enflasyon bu reel durumu bozmuş ve memurun aleyhine, ilgili banka lehine bir sonuç yaratmıştır.
Memurun promosyon tutarı komik düzeyde kalırken ilgili banka yüzde beş yüzleri aşan bir kar elde etmiştir. Bu adil değildir, doğru değildir, kabulümüz değildir.
Konu ilgili banka ile görüşülmüş bir sonuç alınamamıştır. İmza ve dolayısı ile tek taraflı fesih yetkisi olan ilçe milli eğitim ise bu konuda ve öğretmenlerin lehine bir duyarlılık göstermemiş fesih yetkisini kullanmakta tereddüt etmiştir.
Ne bankalarla ne de ilçe milli eğitim ile  sözleşme ve yasallık üzerinden bir tartışmanın, yarışın içine girmeyeceğiz çünkü emekçinin lehine meşru bir durum vardır ve sendikamız bu haklı-meşru durum gereği gerektiğinde örgütlü gücü ile fiili-meşru bir tavır takınacaktır.
Tartışmaya açık olmamak üzere, ilçe milli eğitim, ilgili bankaya güncelleme talebini ivedilikle iletmeli ve olmaması durumunda tek taraflı fesih yetkisini kullanacağını ilan etmelidir.
İlgili banka ise aslında hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, nasıl ki emekliler için yarışa girmiş ise biz eğitim emekçileri için de hiçbir ek başvuruya ihtiyaç duymadan promosyon tutarını maaş müşterileri için otomatik olarak enflasyon oranında arttırarak güncellemelidir.
Bunların olmaması veya ilgili bankanın gereken promosyon güncellemesini Ekim ayı içinde yapmaması durumunda sendikamız yetkili olarak ve tüm üyeleri ile,  ilgili bankayla yapılmış olan promosyon sözleşmesini gerektiğinde dilekçelerle, dava ile ve fiili olarak feshedecektir.
Yetinmeyecek, yazılı ve alan basın açıklamaları ile gerek ilçe milli eğitimi gerekse ilgili bankayı kamuoyu nezdinde, meşru zeminde protesto edecektir.
Temennimiz bu haklı durumun taraflarca da kabulü ve bu kabule denk gelen bir iyileştirmenin en geç Ekim 2022 ayı içinde ve ek hiçbir başvuruya, geri ödemeye, yasal, meşru, fiili sürece-inatlaşmaya gerek kalmadan yapılmasıdır.”
Foto-Haber:Nezahat Fırıncıoğulları