MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.

Samsun Kadın Dayanışması üyeleri Süleymaniye Geçidi'nde basın açıklaması yaptı. "Yerel Yönetimlere Kadın Bakışı ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konulu basın açıklaması Samsun Kadın Dayanışması üyesi Betül Aksu tarafından okundu.

Yerel yönetimlerden isteklerin dile getirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşadığımız kentte biz kadınların da söz söyleme hakkı var ve bu hakkı sonuna kadar kullanacağımızdan şüpheniz olmasın. Biz kadınlar dünyanın yarısıyız derken tam olarak bu haktan bahsediyoruz. Bulunduğumuz her yerde, evde, işte, sokakta, okulda, mecliste, belediyede biz kadınların var olduğumuzu ve var olmaya devam edeceğimizi bildirerek, yaklaşan yerel seçimlere dair belediyelerin kadınların ihtiyaç ve taleplerine göre şekillenmesinin de mücadelesini hep birlikte, bütün kız kardeşlerimizle birlikte vermek istiyoruz. Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır. Yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular. Bu planlamalar dahilinde kadınların omuzlarına yüklenen toplumsal rollerden kurtulabilmesi, üretime dâhil olabilmesi, sosyal ve kültürel anlamda her türlü hizmetten faydalanabilmesi için mahallelerde çocuk kreşlerinin açılması hedeflenir."

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ACİL TEDBİRLER ALINMALI"

Kadına şiddetle ilgili acil koruyucu tedbirler alınması istenen açıklamada, kadın sığınma evlerinin yetersiz olduğuna işaret edildi. Sorunu çözmek için semtlerde "kadın yaşam evleri" açılarak yönetiminin kadınlara bırakılması gerektiği kaydedilen açıklamada, ayrıca semtlerde Kadın Kültür Merkezleri kurulması ve kadınların ortak ortak iradesiyle yönetilmesi istendi.

Açıklamada, yerel yönetimlerden şu taleplerde bulunuldu:

"Kadına ve LGBTI+'lara yönelik nefret söylemleri ve nefret cinayetlerini engellemek, çocuk istismarı ile ilgili koruyucu tedbirler almak öncelikli görevleri arasındadır. Kadınların sokakları 24 saat özgürce kullanabilmesi için aydınlatmaların uygun şekilde yapılmasını, çoğaltılmasını ve bu konu dahilinde kadınların taleplerinin dikkate alınmasını hedefler. Kadınların 24 saat güvenli ve özgürce seyahat haklarının sağlanmasını ve korunmasını hedefler. Bu hedef kapsamında durak sartı aranmaksızın kadınların inmek istediği yerde bırakılmalıdır. Tüm belediye otobüslerinde güvenlik kameralarının bulunması ve kayıt yapması sağlanmalıdır. Kadınların ve LGBTİ+’ların hijyenik ve nitelikli temel hijyen ürünlerine ped, tampon vb. eşit ve ücretsiz ulaşımını hedefler."

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz olması için projeler üretilmesi ve istenmeyen gebeliği önleyici yöntemlere erişimin ücretsiz desteklenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler şöyle sıralandı:

"Başta belediye çalışanı kadın ve LGBTİ+ lar olmak üzere belediye sınırları içinde yaşayan herkese toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere çeşitli bilinçlendirme eğitimlerinin yapılmasını hedefler. Belediye tarafından yapılan sosyal yardımlarda tüm kadınlara eşit ve adil yardım yapılmasını hedefler. Kadın istihdamına, belediye çalışanları başta olmak üzere ağırlık verilmeli, belediye sınırları içerisinde gereken fizibilite çalışmalarının yapılarak kooperatiflerin açılması ya da desteklenmesini hedefler. 8 Mart haftasının tam bir kadın haftası olarak planlanması, kadınların yapacağı etkinlikler için belediye imkânlarının ulaşılabilir olması, belediye sınırları içerisindeki en geniş meydanların kadınların talebi doğrultusunda kullanılması, 8 Mart gününü belediyeden başlayarak resmi tatil ilan edilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını hedefler. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması, yerel yöneticilerin temel görevlerindendir. Kadın emeğinin değerlendirilmesi, ürünlerin aracı olmaksızın tüketiciye ulaşması için gerekli destek ve düzenlemelerin yapılmasını hedefler."

Kaynak: anka