MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Sol Feminist Hareket’ten Şafak Yeşiltepe, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet üzerinden ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adıyla açıkladığı yeni müfredat taslağına tepki gösterdi. Yeşiltepe, "AKP'nin gerici politikalarına geleceğimizi de hayatlarımızı da teslim etmeyeceğiz. Kadınların, kız çocuklarının haklarını ve yaşamlarını yok sayan bu rezil müfredatınızı reddediyoruz. Karanlığın karşısında biz varız” dedi.

Samsun Sol Feminist Hareket, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet üzerinden yayınladığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adlı yeni müfredata tepki gösterdi. Samsun Sol Feminist hareket adına Şafak Yeşiltepe dün akşam yaptığı açıklamada tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Müfredat taslağında olan biçimiyle aile ve toplumsal cinsiyet ilişkileri Medeni Yasa’nın çizdiği çerçeveyi yok sayıyor. Aile reisinin ve devlet yöneticilerinin hak ve sorumlulukları arasındaki bağ, fıtrat, mahremiyet, İslamiyet’te, İslam hukukunda nikahın şartları, ayet ve hadisler ışığında ele alınıyor.

"FITRATA DAYALI DİNİ BİR YAKLAŞIMLA ANLATILIYOR"

Bu yaklaşımla kadının çalışma hayatına girmesi, evlenme yaşının yükselmesi, çocukların ve aile büyüklerinin bakımında aile dışı kurumların sayısının artışı ve boşanma bir sorun olarak tanımlanırken cinsiyet kimlikleri fıtrata dayalı dini bir yaklaşımla anlatılıyor. Fıtrat aile diyerek şiddet yok sayılarak meşrulaştırılıyor. Kadınlar geleneksel rollere hapsedilmek isteniyor. Bu hamleyle eğitim sisteminde ve hayatın her alanında kadınların kazanılmış tüm haklarını yok sayan kadın düşmanı AKP iktidarı cinsiyetçiliği resmi eğitim politikası haline getirmek istiyor.

"FEMİNİST MÜCADELENİN SESİNİ HER ALANDA YÜKSELTECEĞİZ"

Bu topyekûn saldırılara karşı feminist mücadelenin sesini her alandan yükselteceğiz. AKP'nin gerici politikalarına geleceğimizi de hayatlarımızı da teslim etmeyeceğiz. Kadınların, kız çocuklarının haklarını ve yaşamlarını yok sayan bu rezil müfredatınızı reddediyoruz. Karanlığın karşısında biz varız.”

Kaynak: anka