GENÇAĞA KARAFAZLI

(AMASYA) -Amasya'nın Taşova ilçesi Çambükü köyüne yapılması planlanan OSB’yle ilgili yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması için açılan davada, mahkeme kararını verdi. Köylülerin avukatı Mehmet Çelep, “Çambükü Köyü'nde kurulan 1’inci ve 2'nci yani iki OSB ile ilgili de işlemler durmuş vaziyette. Samsun istinaf mahkemesi, yeni kurulan OSB aleyhine açtığımız davada yerel mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması talebimizin reddi kararını kaldırmıştır. Ayni kararda yürütmenin durdurulması talebimiz kabul edilmiş olup, OSB işlemleri yargılama sonuna kadar durdurulmuştur”  dedi.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde tarım arazilerine yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi, mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen AKP’li Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün projeyi hayata geçireceklerini açıklaması sonrası sosyal medya üzerinden ‘Taşova halkı OSB istiyor’ kampanyası başlatıldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Amasya Valiliği OSB komisyonu tarafından dosya numarası değiştirilerek tekrardan Çambükü Köyü arazilerine yapılması planlanan OSB için yürütmeyi durdurma kararına karşı Amasya Valiliği tarafından yapılan itiraz bir üst mahkemece görüşülerek karara bağlandı. Kararda; “15 Nisan 2024 günü görüşülen davada, yer seçimi komisyonu kararı yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine, ilişkin karara yapılan itiraz isteminin reddine oy birliği ile kesin olarak karar verildi” denildi.

Köylülerin avukatı Mehmet Çelep Samsun istinaf mahkemesinin aldığı kararla ilgili şunları söyledi:

“Bilindiği üzere Amasya, Taşova, Çambükü köyünde OSB kurulması işlemlerine 2021 yılında fiilen başlanmıştı. Biz Çambükü köyü avukatları olarak OSB'nin iptali için 2021 yılında dava açmıştık. OSB'nin iptali işlemlerinin yanında ayrıca mera vasfının değiştirilmesi, OSB alanındaki meraların vasfının değiştirilmesi işlemlerine karşı ayrı bir dava açmıştık, çevre düzenleme planının iptali için ayrı bir dava açmıştık. Bu üç dava yürürken mera vasfının iptali için açmış olduğumuz dava reddedilmişti ve biz buna itiraz etmiştik ve istinafa gitmişti bu karar. OSB'nin iptali için açmış olduğumuz davanın reddinden sonra istinaf mahkemesi taleplerimizi kabul ederek OSB idari kararını kaldırmış ve OSB iptal olmuştu. Bu karara karşı idare tarafından Danıştay’a gidilmişti. 2022 yılında bu süreçte çevre düzeni planına karşı açmış olduğumuz davayı mahkeme kabul etmiş ve OSB alanındaki imar planı iptal edilmişti. Bu iptal kararına karşı idare tarafından itiraz edilmiş istinaf Mahkemesi de bu iptal kararını onamış ve bölgedeki çevre düzeni planı iptal olmuştu. Bizim mera vasfının değiştirilmesi işlemine karşı açmış olduğumuz davanın reddine karşı yapmış olduğumuz itiraz istinaf mahkemesi tarafından bu yıl içerisinde bir ay içerisinde verilen karar ile kaldırıldı. Mahkemenin ret kararı kaldırıldı ve istinaf mahkemesi bu bölgede yeniden keşif yapılarak bölgedeki meraların vasfının değerlendirilmesi yönünde bir karar verdi.

“İKİNCİ BİR OSB KURULMASI HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERLE KURULDUĞU İÇİN İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDUK”

2024 yılı ekim ayından başlayıp 2025 yılı mayıs ayına kadar devam edecek bir süreç ile buradaki mera alanlarının durumu yeniden değerlendirilecek, yeniden keşif yapılacak ve buna göre yerel mahkemeden yeni bir karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye tekrar gönderdi. Bu bizim açımızdan güzel lehimize bir karardı. Bu kararın sonuçlarını değerlendirirken bugün itibarıyla 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kurulan yeni OSB’ye karşı açmış olduğumuz davada yürütmenin durdurulması kararının verildiği haberini aldık. Bu süreçte şöyle işlemişti; ilk kurulan OSB ile ilgili davalar devam ederken dosya, kararlar Danıştay’a varmış iken idare tarafından OSB yönetimi tarafından yeni bir kararla ikinci bir OSB kuruldu. Bu OSB kurulurken de biz hukuka aykırı işlemler yapıldığını düşündüğümüz için yeniden idare mahkemesine dava açmıştık. Samsun İdare Mahkemesi tarafından açtığımız davada talep etmiş olduğumuz yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmişti. Bu ret kararına karşı biz itiraz yaptık ve Samsun istinaf mahkemesi talebimizi kabul ederek yürütmenin durdurulması kararı verdi. Yani şu an itibarıyla Çambükü Köyü'nde kurulan 1’inci ve 2'nci yani iki OSB ile ilgili de işlemler durmuş vaziyette.

“ÇAMBÜKÜ KÖYÜ'NDE OSB KURULMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER YARGILAMA SONUNA KADAR DURDURULMUŞ OLDU”

Yani netice itibariyle Çambükü Köyü'nde kurulması planlanan OSB ile ilgili hem 1'inci hem 2'nci OSB ile ilgili ilk OSB’ye açmış olduğumuz iptal kararı iptal davası ile çevre düzenleme planının iptali için açmış olduğumuz davaları hem yürütme durdurma açısından hem de davanın esası açısından davayı kazanmış bulunuyoruz. Mera vasfının değiştirilmesi işlemine karşılaşmış olduğumuz davada ise yerel mahkeme ret kararı vermişti. Bu ret kararına karşı başvurduğumuz istinaf mahkemesi kararı bozdu ve dedi ki; 'Burada yeniden keşif yapılsın' dedi. 2. OSB’ye karşı açmış olduğumuz davada önce yürütmenin durdurma sistemimiz yerel mahkemeden reddedilmişti. Yapmış olduğumuz itiraza karşı da İstinaf Mahkemesi talebimizi kabul ederek işlemlerin yürütmesini durdurmuş oldu. Bu vesileyle Çambükü köyünde OSB kurulması ile ilgili işlemler yargılama sonuna kadar durdurulmuş oldu. Bu köyümüz açısından köy halkı açısından gayet güzel bir haberdir artık bundan sonra yargının vereceği kesin kararı bekleyeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Amasya Valiliği İl Özel İdaresi, OSB komisyonu kurarak Çambükü köyünün tarım arazisine organize sanayi bölgesi (OSB) yapılması için 24.03.2021’de Tarım ve Orman Bakanlığı oluruyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na tahsis etti. Tarım alalarının tamamına yakınını kaybeden köylüler hukuki mücadele başlattı. Köy avukatları Selim Saray ve Mehmet Celep yürütmenin durdurulması için Samsun İdare Mahkemesi’ne dava açtı, ancak mahkeme davayı reddetti. Avukatlar davayı istinafa taşıdı ve davayı inceleyen mahkeme, yer seçiminin doğru olmadığı, alternatif alanların araştırılmadığı ve birinci derece mera vasfının değiştirilmesinin doğru olmadığını belirterek OSB’nin yürütmesini 17 Ocak 2023 tarihinde kesin olarak durdurdu. Çambükü köylüleri 2 yıldan beri mera alanlarının cebri istimlak edilmesine karşı çeşitli eylemler düzenlemiş ardından hukuk mücadelesi başlatmıştı.

 

Kaynak: anka