(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam sera gazı emisyonu 2022 yılında yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu. Toplam karbondioksit emisyonlarının 2022 yılında yüzde 86,6'sı enerji sektöründen kaynaklandı.

TÜİK, 1990-2022 dönemine ilişkin sera gazı emisyon istatistiklerini açıkladı. Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2022 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,1 ton karbondioksit eşdeğeri, 2021 yılında 6,8 ton karbondioksit eşdeğeri ve 2022 yılında 6,6 ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada

Toplam sera gazı emisyonlarında 2022 yılında karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile tarım, yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve yüzde 2,9 ile atık sektörü takip etti.

Enerji sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 179,8 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 400,6 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 208,1 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalarak 69,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

Tarım sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 37,9 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 5,1 azalarak 71,5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre yüzde 57,7 ve bir önceki yıla göre de yüzde 5,5 artarak 16,3 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Kurban satıcıları umduğunu bulamadı: Yüzde 90 zarar edeceğiz Kurban satıcıları umduğunu bulamadı: Yüzde 90 zarar edeceğiz

Toplam karbondioksit emisyonlarının 2022 yılında yüzde 32,6'sı elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,6'sı enerji sektöründen, yüzde 13,1'i endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3'ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

CH4 emisyonlarının yüzde 60,5'i tarım, yüzde 19,9'u enerji, yüzde 19,6'sı atık ve yüzde 0,02'si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen; N2O emisyonlarının ise yüzde 77,9'u tarım, yüzde 11,2'si enerji, yüzde 6,2'si atık ve yüzde 4,6'sı da endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.

 

Kaynak: anka