MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

KESK Genel Meclis Üyesi ve Tüm Bel-Sen Samsun Şube Başkanı Suat Yıldız, "Büyükşehir ve ilçe belediye başkan aday adayları ve adaylarının halk ve emekçilerle bütünleşip bütünleşmediklerini, adayların plan ve projelerini, seçim taahhütlerini titizlikle takip edeceğimizi, emekten ve halktan yana adayların arkasında duracağımızı kamuoyu önünde ilan ediyoruz" dedi.

Tüm Bel- Sen Samsun Şubesi üyeleri dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Süleymaniye Geçidi’nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan KESK Genel Meclis Üyesi ve Tüm Bel-Sen Samsun Şube Başkanı Suat Yıldız, şunları söyledi:

"YEREL YÖNETİMLER SİYASETİN NABZININ EN YÜKSEK ATTIĞI İŞ KOLUDUR"

"Kuruluşundan bugüne üyelerinin sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini ülkemizin emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin ayrılmaz bir parçası kabul eden sendikamız, kendi örgütlülük alanı olması yanında toplumsal demokrasinin ilk kuruluş alanı olan yerel yönetimlerin emekten yana, demokratik, katılımcı, kadın özgürlükçü, ekolojik ve özgürlükçü bir biçimde yeniden yapılanmasını en temel kuruluş ilkesi saymıştır. Sendikamız işte bu kuruluş ilkesinin bir gereği olarak bu topraklarda yaşayan işçisi, memuru, kadrolusu, taşeronu, kayıt dışı çalışanı, işsizi, bütün emekçiler; kadını, erkeği ve bütün cinsiyetler; Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Ermenisi, Rumu, Gürcüsü, Lazı bütün halklar; Sünnisi, Alevisi, Nusayrisi, ateisti bütün inanç ve kültürler; çocuğu, genci ve yaşlısı bütün toplum için eşitlikçi, adil bir üretim ve paylaşım olanağı sunan, emekten yana, demokratik, özgürlükçü, laik bir ülkede farklılıkların barış içinde birlikte yaşayabileceği bir gelecek inancıyla mahallelerden belediyelere, bütün yerel yönetimlerde emek, barış ve demokrasi güçlerinin ortak hareket etmesini bir zorunluluk olarak kabul etmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yapılmasına kalan süre iyice kısalmıştır. Samsun ilimizin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 17 ilçesinde 2 bin 100 memur, 10 bine yakın işçi olmak üzere toplamda 12 bin 100 yerel yönetim çalışanı bulunmaktadır. Aileleri ile birlikte yaklaşık 50 bin kişi yerel yönetim iş kolunda çalışan ve seçmen olarak bu seçimlerle doğrudan ilişkilidir. Bu 12 bin 100 kişi hem başkanlarını hem de 5 yıl boyunca beraber çalışacakları mesai arkadaşlarını belirlemek için aileleri ile birlikte sandık başına gideceklerdir. Yerel yönetimler siyasetin nabzının en yüksek attığı iş koludur.  Yerel yönetim emekçileri ile barışık olmayan, yerel yönetim emekçilerinin sorunlarının çözümü için projeler ortaya koymayan, yerel yönetim emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarını gözetmeyen ve yine yerel yönetim emekçilerinin salt güvenini alamayan hiçbir belediye başkan adayı başarılı olamaz.

"SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAMAYAN ADAYLARA OY VERİLMESİNİ SAVUNUYORUZ"

Bu bakış açısıyla sendikamız yerel seçimlerde, demokrasinin tüm kurum ve kurullarıyla eksiksiz bir biçimde yaşama geçirilmesi gerektiğine inanan, yerel yönetimleri, doğa insan yabancılaşmasının aşılmasının temel alanı olarak kabul edip, her düzeyde tavizsiz bir şekilde ekolojik yerel yönetim anlayışını esas alan, yerellerde yaşayan halkı evrensel kültür ve gelişmelerle buluşturmaya yönelik sosyal ve kültürel katılım projeleri oluşturmayı hedefleyen, özgürlükçü bir yaklaşım üzerinden çok kültürlü, çok dilli ve çok kimlikli yaşamı birer zenginlik olarak görerek birlikte yaşamı temel alan, üretimden tüketime kadar bütün toplumsal süreçlerin adil, eşit ve demokratik işleyişini savunan, yerel yönetimleri birer şirket olarak değil, halka hizmet veren kurumlar olarak gören ve yerel hizmetlerin verilmesinde kar değil toplumsal yararı esas alan, başta bütçe olmak üzere yerel yönetimlerin bütün plan ve uygulamalarını toplum merkezli, eşitlikçi ve demokratik bir biçimde hazırlamayı ve uygulanmanın her aşamasında sokak, mahalle ve kent meclislerine şeffaf bir şekilde hesap vermeyi taahhüt eden, karar alma ve denetleme mekanizmalarında gerçek katılımcılığı ve şeffaflığı gözeterek, yönetimleri halkın katılımına açan, yurttaşlar arasında sınıfsal konum, kan bağı, cinsiyet, yaş, din veya inanca dayalı hiçbir ayrımcılığa izin vermeyerek; yerelleri eşitlik idealinin yaygınlaşma alanları olarak gören, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocukların toplumsal yaşama katılımını arttırmaya yönelik sosyal ve kültürel tesisleri ile kreşler, bakım evleri ve eğitim merkezleri oluşturmayı hedefleyen, can dostumuz sokak hayvanlarını gözeten ve koruyan, ulaşım, temiz su, alt yapı, ısınma, çöp vb. hizmetlerin halka doğrudan, sürekli ve nitelikli, ulaştırılmasını birincil görev olarak gören, kent planlarının hazırlanma ve uygulanmasında deprem vb. doğal afetlere ilişkin bilimsel raporları esas alıp, mevcut yapı stoklarının bu planlara uygun bir şekilde dönüşümünü kamusal bir görev olarak kabul eden, kentsel dönüşüm vb. uygulamaları rant ve talan aracı olarak değil, değişik kültürlerden insanların beraber yaşayabilecekleri bir kent algısı üzerinden ele alan, kentlerin toplumsal mülkiyeti olan kamusal alanları sermayenin değil, toplum ve halk yararına kullanan, yerel hizmetlerin sunumunda özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı çıkan, çalışanların demokratik, ekonomik, sosyal ve özlük haklarına öncelik vererek, çalışanları mağdur etmeyen, başta toplu sözleşme grev hakkı olmak üzere çalışanların hiçbir sendikal hak ve özgürlüklerini kısıtlamayan adaylara oy verilmesini savunmaktayız. Bu noktada Büyükşehir ve ilçe belediye başkan aday adayları ve adaylarının halk ve emekçilerle bütünleşip bütünleşmediklerini, adayların plan ve projelerini, seçim taahhütlerini titizlikle takip edeceğimizi, emekten ve halktan yana adayların arkasında duracağımızı kamuoyu önünde ilan ediyoruz."

Kaynak: anka