Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yerel seçimde ilçe seçim kurullarında yer alacak siyası partili üyelerin seçimine dair kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre, İlçe seçim kurullarında görev alan siyasi partili üyeler, Ocak ayının son haftasına kadar yeniden belirlenecek.

YSK'nın konuyla ilgili kararı Resmi Gazete'de bu gece yayınlandı. 2024/5 Sayılı YSK kararının 'Sonuç' bölümü şöyle:

"Son milletvekili genel ve ara seçimlerinde kendi listesinden Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmiş en az bir üyeye sahip olan veya 298 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi gereğince Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilân edilen siyasi partilerden (tüzükleri aracılığıyla parti adları değişse dahi) o il ve ilçede teşkilatı bulunanlar, il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundururlar.

1- İlçe seçim kurullarında görev alan siyasi partili üyelerin, 298 sayılı Kanun'un 18 ve 19'uncu maddelerinde yazılı hükümlere göre yukarıda belirtilen usul ve esaslar da gözetilerek, 2024 yılı Ocak ayının son haftasına kadar (29 Ocak 2024 31 Ocak 2024) yeniden belirlenmesine,

ÇANAKKALE BİGA'DA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÇANAKKALE BİGA'DA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

2- Kurulumuzun 13/4/2022 tarihli ve 2022/142 sayılı Kararı uyarınca oluşturulan il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkan ve Devlet memuru üyeleri ile bu Karar uyarınca yeniden belirlenecek ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerinin; 298 sayılı Kanun'un geçici 25'inci maddesi uyarınca 2025 yılı Ocak ayının son haftasında, tüm üyelerin yeniden oluşumuna kadar görevlerine devam edeceklerine,

3- Kurulların oluşumu ile yapılan her değişikliğin kurul önünde tutanağa bağlanıp and içme tutanağı ile birlikte derhal Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesine,

4- Yüksek Seçim Kurulunun 13/4/2022 tarihli ve 2022/142 sayılı ve 12/1/2022 tarihli ve 2022/16 sayılı kararlarının bu Karara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine 3/1/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi."

Kaynak: anka