"Yine Zeytinlikler, Yine Acele Kamulaştırma, Yine TOKİ" "Yine Zeytinlikler, Yine Acele Kamulaştırma, Yine TOKİ"

Aralarında Hatay Barosunun da bulunduğu 40 Baro, ortak açıklama yaparak mahkeme kararı ile Türk Tabipler Birliği yönetiminin görevden alınması ve kayyum atanmasına tepki gösterildi.                          
Barolardan yapılan, “Demokratik İşleyişe Müdahalenin Karşısındayız” başlıklı ortak açıklamada, Türk Tabipler Birliğinin, ülkede 700 bini aşkın hekimi temsil eden kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olduğu belirtildi.
TTB’nin üye tabanının demokratik katılımı ve tercihleri doğrultusunda hukuki ve meşru temsil organlarını oluşturduğu belirtilen açıklamada, “Ülke demokrasisi ve halk sağlığı konusunda yapıcı fikir ve eylemleri ile çalışan  sivil toplumun gelişmesine katkı sunan bir kuruluştur.” denildi.
“DEMOKRATİK İŞLEYİŞE MÜDAHALENİN KARŞISINDAYIZ“
Baroların yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi 30.11.2023 tarihinde verdiği bir kararla; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin amaç dışında faaliyet gösterdiği gerekçesiyle görevden alınmasına ve 1 ay süre içinde yeni yönetimin belirlenmesi için büyük kongre üyeleri arasından beş kişilik heyetin görevlendirilmesine karar vermiştir. 
Türk Tabipleri Birliği, ülkedeki yüz bini aşkın hekimi temsil eden kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Üye tabanının demokratik katılımı ve tercihleri doğrultusunda hukuki ve meşru temsil organlarını oluşturmuştur. 
Ülke demokrasisi ve halk sağlığı konusunda yapıcı fikir ve eylemleriyle çalışan, sivil toplumun gelişmesine katkı sunan bir kuruluştur. 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin yargının tarafsız ve bağımsızlığının tam olarak sağlanmadığı bir iklimde görevden alınması; meslek örgütlerini baskı altına alma amacını taşıdığı kadar kurumların demokratik işleyişine bir müdahale anlamı da taşımaktadır. 
Politik aktörlerin, siyasal sorumluluk sınırlarını aşan açıklamalarının ardından böylesi bir sürecin geliştiğinin bilincindeyiz. Yargı makamlarının kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerinde bir vesayet aracı olması sonucuna da yol açan söz konusu kararın hukuka aykırı olduğunu vurgulamak gerekir. 
Aşağıda imzası olan barolar olarak; Türk Tabipleri Birliği ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamakla, hukuka aykırı bu kararın ortadan kaldırılması çağrısında bulunuyoruz.
1. Adana Barosu 2. Adıyaman Barosu 3. Ağrı Barosu 4. Ankara Barosu 5. Antalya Barosu 6. Artvin Barosu 7. Balıkesir Barosu 8. Batman Barosu 9. Bilecik Barosu 10. Bingöl Barosu 11. Bolu Barosu 12. Burdur Barosu 13. Bursa Barosu 14. Çanakkale Barosu 15. Çankırı Barosu 16. Diyarbakır Barosu 17. Eskişehir Barosu 18. Hakkari Barosu 19. Hatay Barosu 20. Giresun Barosu 21. Isparta Barosu 22. İzmir Barosu 23. Kars Barosu 24. Kayseri Barosu 25. Kocaeli Barosu 26. Mardin Barosu 27. Mersin Barosu 28. Muğla Barosu 29. Muş Barosu 30. Samsun Barosu 31. Siirt Barosu 32. Sinop Barosu 33. Şırnak Barosu 34. Şanlıurfa Barosu 35. Tekirdağ Barosu 36. Trabzon Barosu 37. Tunceli Barosu 38. Van Barosu 39. Yalova Barosu 40. Zonguldak Barosu
Foto-Haber:Neslihan Sağaltıcı
 

Editör: Nezahat Fırıncıoğulları