Festivalin Akşam Etkinliklerinde Adeta İzdiham Yaşandı Festivalin Akşam Etkinliklerinde Adeta İzdiham Yaşandı

Hatay Samandağ İlçesinde Atatürk ve Yeşilada Mahalleleri arasında kurulan Beton Santralinin yaşam alanlarından kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Samandağ Adliye Sarayında bir araya gelen mahalle sakinleri imzaladıkları dilekçeleri savcılığa teslim etti.
Atatürk ve Yeşilada Mahalleleri dışında rüzgarın yönüne göre birçok mahalleyi, insan dışında birçok canlıyı olumsuz yönde etkileyeceğini belirten mahalleliler, yaşam alanı olan bu noktadan beton santralinin kaldırılmasını talep etti.
Savcılığa suç duyurusunda bulunan Mahalle sakinleri Adliye sarayı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Samandağ Ekoloji Gurubu adına Emel Karaçay okudu.
Karaçay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:” Değerli Basın Yayın kuruluşlarının temsilcileri,Kıymetli Demokratik Kitle Örgütlerinin, Siyasi Partilerin temsilcileri, Komşularımız, Dostlarımız, Arkadaşlarımız Hoşgeldiniz.
Konut Alanında, Zeytincilik, Seracılık, Sulak Alan olan Eski Asi Nehri Yatağı Dibinde, kaçak kurulan beton Santrali ile ilgili Suç Duyurusunda bulunmak için toplandık. Neden Suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunun için kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacı ile basın açıklaması yapıyoruz. Sonra dilekçelerimiz Samandağ Başsavcılığına ileteceğiz.
Hatay İli Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi 822 Ada 73 parsel sayılı taşınmazda kurulumu tamamlanan ancak, Kaçak yapılan ve ruhsatsız çalışan olan beton santralinin faaliyetinin durdurulması ve mahalleden şehir dışına taşınması gerekmektedir. Hazır Beton Santralleri; Kirletici olarak tanımlanan ve Kanunlarda "Gayrisıhhi müessese" kategorisindedir. Hazır Beton Santralinin; Çevreye ve insan Sağlığına vereceği zararlar hesaplanmadan, Yoğun yerleşimin olduğu Atatürk Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeşilada Mahallesi kesişim mıntıkasında kurulmuştur. Meryem Karaçaylı Eğitim Yuvasının (Kreş-anasınıfı- ilkokul kompleksinin) yakınındadır. Ülkemizin önemli Gıda Ambarlarından Samandağ Asi Ovasının ortasındadır. Korunması gereken Endemik bitki ve diğer Canlıların en son yaşam alanı eski Asi nehri sulak alanın dibindedir. İmar Planında Konut alan olarak işaretlenen yerde, yasalara aykırı Sanayi tesisi yapılmıştır. Yalnış ve eksik bilgilerle yetkili merciler yanıltılarak “ÇED raporu gereksizdir” kararı alınmıştır. Hazır Beton Santralleri Çalışma ve işleyişleri gürültü, kimyasal atık odağı ve aşırı su yutağıdırlar. Santral bacalarından salınan tozlar çok geniş bir alana yayılacaktır. Rüzgârlı bölgede kurulan beton santralinin tozları Samandağ'ın en kalabalık 4-5 mahallesinde on binlerce insana doğrudan zarar verecektir. Havayı kirleten küçük partiküller, solunum yolları hastalıkları, zatüre, akciğer kanseri ve silikoz denilen pnömokonyoz denilen hastalık ve ölümlere neden olabilmektedir. Okula yakın olduğundan eğitim ve öğretim felç olacaktır. Öğretmen ve öğrenciler hayatları boyunca hastalıklara, ilaçlara, acılı kısa hayata mahkûm olacaklardır. Bitkilerin ve ağaçların üzerinde biriken tozlar fotosentezin gerçekleşmesini engelleyecek ve verimi düşürecektir. Toprağın üzerini örten toz toprağı tarıma elverişsiz hale getirecektir. Beton Santralinden salınan toz "Sulak alan olan Asi Nehri eski yatağı ekosistemi üzerinde toz tabakası oluşturarak canlı yaşamını öldürecektir. Asi nehri eski yatağında flora, fauna, doğal ve kültürel değerlerin yanı sıra ekosistem bütünlüğüne de telafisi mümkün olmayan tahribatlar yaratacaktır. Dünyada Son Yaşam alanı eski Asi yatağı olan endemik canlılardan biride olan Benekli Kaplumbağadır (Emys Orbicularis). Asi Nehri eski yatağının dibine kurulan Beton Santrali "Benekli Kaplumbağa" dahil, sulak alan içinde ve çevresinde bütün yaşama olumsuz zararlar verecektir As su tüketen Beton Santrali; Asi Nehri Eski Yatağını kurutacak çölleşecektir. Çünkü Yeraltı suyu ile yer üstü suyu denge içindedir.     
'Beton üretiminde kullanılan çok yoğun kimyasalla, çimento vb. nedeniyle bu tesislerin atıkları zehirli ve Kirleticidir.  Sulak alanın dibinde kurulan beton santralinin atığının yer üstü ve yeraltı sulara ve bütün sulama ve kullanım sularına bulaşmaması imkansızdır.   "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.  Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek  Devletin ve vatandaşların ödevidir " hükmü gereğince devletin vatandaşın, sağlığını olumsuz etkileyecek faaliyetlere girişmemesi, insanların sağlığını tehdit edecek faaliyetleri durdurması ve ortadan kaldırması gerektiği, insanlara sağlıklı bir çevre yaratma sorumluluğu gibi anayasal bir ödevi bulunmaktadır. İnsan, hayvan ve bitki yaşamını tehdit eden beton santralinin faaliyetinin durdurulması ve şehir dışına taşınmasını talep ediyoruz.”
Foto-Haber: Nezahat Fırıncıoğulları
 

Editör: Nezahat Fırıncıoğulları