Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği-Almanya’nın (TMMB-Almanya) düzenlediği “Cumhuriyet'in Başkenti Ankara’da Alman Mimarlar Projesi”ne destek verdi. Kent tarihinin önemli yerlerinin ziyaret edilerek yapıların mimarları ile birlikte ele alındığı proje kapsamında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde bir de sergi açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutacak ve olanları gelecek nesillere aktaracak projelere destek vermeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği-Almanya’nın (TMMB-Almanya) düzenlediği, Docomomo Türkiye, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) ile Urban Walks Ankara’nın katılımıyla yürütülen Cumhuriyetin Başkenti Ankara’da Alman Mimarlar Projesi’ne destek verdi.

PROJENİN İKİNCİ ETKİNLİĞİNE BAŞKENT EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İlk etkinliği Almanya’da gerçekleşen Cumhuriyetin Başkenti Ankara’da Alman Mimarlar Projesi’nin ikinci etkinliğine de Başkent Ankara ev sahipliği yaptı.

Proje kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin desteğiyle Farabi Salonu’nda sunum ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

KENT TARİHİNİN ÖNEMLİ YERLERİ ZİYARET EDİLDİ 

Kentleşme bilinci, kültürel miras öğelerinin korunması ve geleceğe aktarılması, toplumsal belleğin güçlendirilmesi ve kültürel sürekliliğe katkı sağlamak amacıyla düzenlenen proje kapsamında kent tarihinin önemli yerleri ziyaret edildi.

Bayraklı Belediyesi'nde En Düşük Maaş 31 Bin 700 Lira Oldu Bayraklı Belediyesi'nde En Düşük Maaş 31 Bin 700 Lira Oldu

İki etaptan oluşan kent yürüyüşlerinin ilk etabında servislerle Almanya Büyükelçiliği, Saraçoğlu Mahallesi, Atatürk Lisesi, Cebeci Ortaokulu ikinci etabında ise; Hükümet Meydanı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ Kampüsü), Sümerbank Genel Müdürlüğü, Ulus Meydanı, Merkez Bankası Eğitim Merkezi, Merkez Bankası Genel Müdürlüğü, Emlak ve Eytam Bankası Genel Müdürlüğü (PTT Pul Müzesi), II. Vakıf Apartmanı, Gençlik Parkı, Opera (Sergievi), CSO Yeni Konser Salonu, Tren İstasyonu ve Endüstri Bölgesi, İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi ziyaret edilirken, yapılar mimarları ile birlikte ele alındı.

Kaynak: