Samandağ Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Nesim Özgün başkanlığında gerçekleşti.
7 Ekim Cuma günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan meclis, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 11:00’da Samandağ Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Karara bağlanan gündem maddelerinden 1 Madde oy birliği ile ret edilirken diğer maddeler oy birliği ile kabul edildi.
Karara bağlanan maddeler şu şekilde;
Bir önceki meclis tutanak özeti görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 
2023 Mali Yılı Bütçesi, Meclis açık kalacak şekilde, maddenin Bütçe Tetkik Kamisyonuna havalesi ve komisyon raporunu görüşmek üzere meclisin 14.10.2021 Cuma günü saat 15:00’da toplanması oy birliği ile kabul edildi.
2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi Meclis açık kalacak şekilde, maddenin Bütçe Tetkik Kamisyonuna havalesi ve komisyon raporunu görüşmek üzere meclisin 14.10.2021 Cuma günü saat 15:00’da toplanması oy birliği ile kabul edildi.
Belediyeye ait Atatürk Sahil Parkının etrafında bulunan park alanlarının belediye encümenince belirlenecek bedel karşılığında Samandağ Belediyesi Personel A.Ş.’ye işletmesinin devri hususu görüşülerek Hukuk Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
Belediyeye Ait Atatürk Sahil Parkında bulunan 8 nolu cafe/büfenin 10 (on) yıl süre ile yapımı karşılığında kiralanması hususu görüşülerek oy birliği ile reddedildi. 
Belediye Meclisinin 2022 yılı Kasım ayında yapacağı toplantının 03.11.2022 Perşembe günü saat 14:00’da Samandağ Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılması oy birliği ile kabul edildi.
Foto-Haber:Nezahat Fırıncıoğulları