(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

banner40

banner33

banner56

banner49

banner58

banner53

banner55

banner51

banner44

banner15

“Alevi Açılımı Mı?”

Akdeniz Kültür Ve Dayanışma Derneği Üyesi  Mevlüd Oruç AK Parti'nin yeni 'Alevi açılımı'nı “Açılımların yönü Alevi inancını da devlete bağlamak değil, Sünni inancı dâhil hiçbir inancı devlete bağlamamak olmalıdır.” vurgusuyla eleştirdi.

Yerel 12.11.2022, 09:33 Yazıişleri
40
“Alevi Açılımı Mı?”

Akdeniz Kültür Ve Dayanışma Derneği Üyesi  Mevlüd Oruç AK Parti'nin yeni 'Alevi açılımı'nı “Açılımların yönü Alevi inancını da devlete bağlamak değil, Sünni inancı dâhil hiçbir inancı devlete bağlamamak olmalıdır.” vurgusuyla eleştirdi.
Oruç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Türkiye toplumunun bütün kesimlerinin acil ihtiyacı özgürlükçü laiklik ve demokrasi açılımıdır. Alevi, Kürt, Sünni, Başörtü, Hristiyan, Ermeni, Arapça, Süryani, Roman vb adlar altında yapılacak gerçek açılımlar on yıllarca bu uğurda verilen mücadelelerin kazanımı olur. Fakat Torba yasa ile resmileşen sözde “Alevi Açılımı” demokratikleşme, özgürlükçü laiklik getirmiyor. Kabul edilen Torba yasaya göre Muhtarlıklara, Derneklere, Belediyelere, Federasyonlara vb bağlı olan Cem Evleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı (!) bünyesinde kurulacak “Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca yönetilecek. Elektrik ve Su ihtiyaçları karşılanacak ve Alevi inanç önderlerinin bir kısmı maaşa bağlanacak. Hali hazırda Sivil İnanç Kuruluşu olarak nispi özerk şekilde faaliyet yürüten Cemevleri Kültür ve Turizm Bakanlığına hapsedilerek devlet denetiminin Alevi İnancına doğru genişlemesi sağlanıyor. Alevi inanç önderlerinin bir kısmına, maaşlı İnanç gardiyanı yâda maaşlı inanç korucusu görevi bahş edilecektir. Din ve Devlet işlerinin bir birinden ayrılması olarak tanımlanan laikliğin zıttı olan sözde açılım, özgürlük ve demokrasi karşıtı ve anti laiktir. İçinde Alevi kelimesi geçse de İnançlara devlet müdahalesini çoğaltan anti laik sözde açılım ile Alevi Sorunları çözülmez. Açılımların yönü Alevi inancını da devlete bağlamak değil, Sünni inancı dâhil hiçbir inancı devlete bağlamamak olmalıdır. Sözde Alevi Açılımının,  Alevilerin büyük bölümünün ve demokrasi güçlerinin desteğini almaması doğaldır.
TARİKAT DEVLETİ
Devlet Tarikatının yapısı olan “Diyanet İşleri” Tarikat devletini inşa etmiştir. “Zorunlu Din Dersi” de reel olarak “Tarikat Devleti” resmi teolojisinin çocuklara dikte edilmesidir. Tarikat Devlet, vatandaşının nasıl cennete gideceğinin (!) tarik-atını (yolunu) tanımlama, tarif etme vb din işlerine boylu boyunca batmıştır. Laik devlet, vatandaşın hizmet için verdiği vergilerin çok önemli bir bölümünü kendi üstüne vazife olmayan inanç işlerine harcamaz. Laik devlet; sosyal güvenlik, istihdam, çağa uygun eğitim, iyi sağlık, hayat standardını yükseltme, yoksulluğu yok etme, Demokrasi, Adalet, Maden ocaklarında denetim, İşletmelerde işçi Sağlığı için önlemler vb kendi asıl işini  “Fıtrat”, “Kader Planı” vb diyerek Allaha havale etmez ve Allah ile ilgili işlere devlet olarak soyunmaz. Laik devlet, kendini yasal veya fiili olarak bir dinle veya bir mezheple tanımlamaz. Tarikat Devleti; toplumun bir kesiminin İnancını ( Aleviliği) inanç olarak kabul etmeyerek kendini bir dinle ve bir mezhep ile tanımlamış oluyor. Hiçbir din veya mezhep teolojisi diğerlerinin kendisi ile eşit olduğunu kabul etmeyebilir ama laik devlet mezhepler ve dinler arasında eşit mesafede olmalıdır. Tarikat Devlet, bir dinin ve mezhebin tarikat müridi, taraftarı, temsilcisi olarak hareket eder. Tarikat Devleti “Alevi Açılımı” adı altında örgütlenmesini ve denetimini Alevi İnancına doğru genişletiyor. 
ANAKRONİK DEVLETLER
“Voltaire tarafından söylenen “Düşüncelerine katılmıyorum, ama senin Düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim” sözünü konumuz bağlamında “Dini inancım, giyim kültürüm, Yaşam şeklim farklı,  ama senin inancını, giyim kültürünü ve yaşam şeklini yaşayabilme hakkını sonuna kadar destekleyeceğim” şeklinde dönüştürürsek meramımızı özlü ifade etmiş oluruz. Laiklik, yasakçı değil özgürlükçüdür. Örneğin Türban yasağı özgürlüklere ve laikliğe aykırıdır. Türban yasağı inanç ve giyim özgürlüğü ihlalidir. Türban yasağının kaldırılması Özgürlükçü Laiklik gereğidir. Başkalarının özgürlük alanını ihlal etmeden herkes istediği gibi giyinme ve inanma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Başka Örnek ise, Laik devletlerde vatandaşların Aleviliği İnanç ve Cemevlerini ibadethane olarak kabul etme özgürlüğü vardır. Fakat Devlet tarikatı perspektifinde Alevi inancı bir inanç olarak kabul edilmediği (!) için Kültür Bakanlığı kelepçesi ile zapturapt altına alınacak. Demokrasi ve laiklik gereği Alevilik, Sünnilik, Hristiyanlık vb hiçbir inanç ne diyanet İşleri Başkanlığı ne Kültür Bakanlığı vb eli ile devlet işlerine dâhil edilmemelidir. Laik Ülkelerde İnanç; devlete ait bir alan değil, inanan topluluklara ait sivil bir alandır. Devletin Cemevlerine ibadethane statüsü tanımaması demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ve laiklik ihlalidir. Çünkü Laiklik; inanç özgürlüğü ve inanç özgürlüğünün güvence altında olmasıdır. Laik devlet, din körü olan devlettir. Devlet Vatandaşlarının inançlarını görmeyerek farklı inançlardaki vatandaşlar arasında eşitliği sağlar. Bu dünyada ve ahirette, maddi ve manevi dünyada iktidar olan ortaçağdaki kilisenin yerini alan Anakronik devletler Tanrının yeryüzündeki gölgesi olmanın verdiği gücü bırakmak istemiyorlar. Türk, Alevi, Sünni, Kürt, Arap, Ermeni, Hristiyan vb bütün toplum kesimlerinin birlikte Demokrasi ve Özgürlükçü Laiklik ( Reform Hareketi) mücadelesi olmadan devlet sınıfları iki dünya iktidar gücünü kendiliğinden bırakmaz.
HERKES İÇİN DEMOKRATİK LAİK TALEPLERİMİZ
Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için demokrasi ve özgürlükçü laiklik yolunda atılması gereken ilk adımları Alevi vatandaşlar olarak sıralayalım.  Aleviler, sadece kendileri için demokrat bencilliği içinde olamaz. Aleviler bütün vatandaşlar için inanç özgürlüğü ve inanç özgürlüğünün güvencede olmasının, özgürlükçü laik, demokrasi ve insan haklarının tesisi ve sağlanmasını istiyor. Hangi inançtan olursa olsun vatandaşlar arasında yasal ve fiili eşitliğin sağlanmalıdır. Tek din, tek mezhep dayatmaları devlet dini, mezhebi ve tarikatı yaratmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı devlet kurumu olmaktan çıkarılmalıdır. Din ile ilgili işler sivil toplum kuruluşu şeklinde, finansmanı ve örgütlenmesi ile cemaatlere bırakılmalıdır. Özerk Sivil Diyanetler, dernekler, vakıflar, özerk sivil başkanlıklar vb. olabilir. Sünni, Alevi, Hıristiyan vb inanıştaki vatandaşlar isterlerse kendi sivil, özerk diyanetlerini kurmalıdır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri zorunlu olmaktan çıkartılıp seçmeli hale gelmelidir. Ders kitapları mezhepler ve dinler üstü olmalıdır. Eğitim laik olmalıdır. Cemevleri, Ehlibeyt mescitleri, Alevi Türbeleri Alevilerin İbadethaneleridir,  ibadethane statüleri tanınmalıdır. Üst Mevkilere (Bakan, Vali, Genel müdür, vb) atamalar yapılırken devlet inanç körü olmalıdır. Atamalarda Alevilere konan ambargolar veya kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Alevi, Ermeni, Yahudi, Süryani vb hiçbir inanç hiçbir makamdan ve mevkiden dışlanmamalıdır. Çoğulculuğu Esas alan Eşitlikçi, Özgürlükçü, demokratik, laik anayasa istiyoruz. Önemli inanç bayramlarımızın olduğu günler tatil olmalıdır. Aşure günü tatil olmalıdır. Arap Aleviler için en büyük inanç bayramı olan Ğadir Hum bayramı günü Arap Alevilerin yoğun yaşadığı il ve ilçelerde ve talep edilen yerlerde idari tatil ilan edilmelidir.  “Yavuz Sultan Selim köprüsü” ve Antakya’da “Yavuz Sultan Selim Caddesi” adı değişmeli, en azından vatandaşların itirazının olmadığı bir isim verilmelidir.
ALEVİSİZLEŞTİRİLEN ALANLARI SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR
HES, JES, GES, Termik Santral, baraj, taş ocağı, maden ocağı, Rüzgâr Enerji Santrali (RES), Kıyı Kenar Çizgisi vb adı altında Alevisizleştirme- topraksızlaştırma vb gizli ajanda uygulamalarıyla “Ekolojik Irkçılık Suçu” işlenmektedir. Alevi Yaşam Alanlarında hava, su, toprak, güneş, deniz, toprak, dağ vb doğal varlıklar ırkçılık aracına dönüştürülüyor. Alevi Yaşam alanlarında, ekosistemleri, doğal varlıkları, yaşamın belleğini oluşturan kültür varlıklarını sermaye birikimine sokup, geri alınamaz boyutta yok ediyor. Temiz, yeşil, çevreci veya yenilenebilir kamuflajı altında Alevilerin ve diğer azınlıkların kullanımındaki toprakların ya tapuları iptal ediliyor ya da hileyle el koyarak vahşi sermaye şirketlerine devir ediliyor. Alevilerin Yaşam ve geçim alanlarını, habitatlarını darlaştırma, topraksızlaştırma, insansızlaştırma yapılıyor ve kutsal sayılan yerlere zarar veriliyor.
TSE MAKBUL VATANDAŞ STANDARTLARI
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE)  Makbul Vatandaş Standardına uymayan Arap Alevilerine din asimilasyonu ve dil asimilasyonu ile birlikte “Minareyi Çalan Kılıfını Uydurur” misali yasal kılıfını uydurarak küçük geçimlik parsellerine/topraklarına çökülmektedir. Samandağ ilçe sınırlarında “ZİYARET RES” VE “GÖZENE RES”  Enerji Santralleri adı altında küçük tarım üreticilerinin kullanımındaki binlerce dönüm topraklar Vahşi Enerji sermayesine devredilmesi Ekolojik Irkçılık Suçudur.  Alevilerinin Yaşam ve Geçim Alanlarına, Habitatlarına zarar vermiş, darlaştırmıştır. Bütün RES türbinler Sökülerek bu topraklar küçük tarım üreticisi bölge çiftçisine iade edilmelidirler. Arap Alevilerinin inancında Kutsal Makam olan EL ARABİ TÜRBESİ yerleşkesine dikilen RES Türbinleri inanç sahiplerinin inancının gereklerini sağlıklı şekilde yerine getirmesini engellediğinden Ekolojik Irkçılık suçudur ve İbadet Özgürlüğünün, İnsan Haklarının ihlalidir. El Arabi Türbe Yerleşkesine dikilen RES türbini hemen kaldırılmalıdır. Arsuz, İskenderun, Dörtyol, Erzin, Payas, Antalya, Artvin’e kadar ülkemizin bütün kıyılarında deniz doldurularak ranta açılıyor ve denize sıfır evler, villalar, oteller vb. yapılıyor. Samandağ ilçesinde Arap Alevi mahalleleri hariç, Türkiye’nin bütün kıyılarda villalarından, yatak odalarından denize giriliyor. Samandağ İlçemizde Kıyı Kenar Çizgisi adlı altında algı operasyonuyla Denize kıyısına yüzlerce metre uzak Arap Alevilerin tapuları iptal ediliyor, evleri başlarına yıkılıyor, Yaşam ve geçim alanları insansızlaştırılıyor (Alevisizleştiriliyor), topraksızlaştırılıyor. Küçük toprak sahibi Alevi Vatandaşın en temel kazanılmış hakları ellerinden alınarak, Vahşi Turizm Sermayesine alan açılıyor. Sonuç: Türkiyeli Aleviler Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti istiyor. Aleviler kanunda ve uygulamada eşitlik istiyor.”
Foto-Haber:Nezahat Fırıncıoğulları
 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Aralık 2022
İmsak 06:01
Güneş 07:26
Öğle 12:32
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4